Now showing items 21-40 of 491

  • Simulated testing in mobile datacom systems (GPRS/UMTS) : postgraduate thesis information and communication technology 

   Arslanagic, Aida; Siqveland, Elisabeth (Master thesis, 2000)
   The assignment described in this thesis is given by Ericsson AS and gives an evaluation of simulation and testing tools used in their development projects. Since Ericsson wants to change their testing process the task ...
  • WAP-tjeneste for SATREF 

   Amundsen, Stig Werner (Master thesis, 2000)
   Mobil data kommunikasjon er et område som stadig omfatter nye tjenester og muligheter. Det er spesielt i den senere tid at dette har fått en bred støtte og stadig flere ser mulighetene og fordelene med teknologien. En ...
  • Overføring av prosessdata via WAP 

   Bræck, Christer (Master thesis, 2000)
   Denne oppgaven ser på mulighetene for å overføre prosessdata via en WAP-telefon. Prosessdataen som skal overføres er et EKG-signal. EKG er et signal som beskriver forandringer i elektrisk aktivitet på hjertet. En WAP-telefon ...
  • Bruk av Honeypot-konseptet for å øke sikkerheten i nettverket 

   Høgsaas, Trond (Master thesis, 2000)
   De siste årenes kraftige vekst i nettverksbaserte tjenester, har ført til at datasikkerhet er blitt en stadig viktigere del av organisasjonenes IT-strategi. Et av de viktigste midlene i kampen mot datakriminalitet er ...
  • Utvikling og evaluering av simuleringsbaserte geografiske informasjonssystemer (GIS) 

   Thoner, Øyvind (Master thesis, 2000)
   Rapporten ser på mulighetene ved å integrere modellering og simulering med GIS (Geografiske Informasjonssystemer) i en såkalt SimGIS applikasjon. Utviklingen i ytelse og kapasitet i hardware har ført til at slike ...
  • Bluetooth : overføring av EKG-prosessdata via Bluetooth-teknologi 

   Grønhovd, Per Rune (Master thesis, 2000)
   Denne oppgaven tar for seg mulighetene for å overføre EKG-prosessdata via Bluetooth-teknologi. EKG-prosessdata er signaler generert ut i fra elektrisk aktivitet på hjertet. Bluetooth skal i denne sammenhengen fungere som ...
  • Systemdynamisk modellering av logistikk hos Kitron Electronics AS 

   Nygren, Erik; Kvastad, Guttorm (Master thesis, 2000)
   Vi har i denne hovedoppgaven modellert logistikk i en produksjonsbedrift, og brukt denne modellen ved ulike simuleringer, nettopp for å finne de viktigste og de mest sensitive faktorene rundt der bedriftene bruker mest ...
  • En evaluering av systemdynamisk modellering av logistikk 

   Inderberg, Andreas (Master thesis, 2000)
   Denne oppgaven tar opp og peker på noen generelle logistikk problemer som produksjonsbedrifter kan møte. Flere bedrifter i elektronikk bransjen, særlig produsenter sliter med dekningsbidraget for det de produserer. ...
  • Dynamisk konfigurering av komponentbaserte tjenester 

   Thorsen, Morten; Andersen, Arnfinn (Master thesis, 2001)
   Utbredelsen av komponentbaserte tjenester har i den senere tid økt. Selv om komponent-teknologien i seg selv bidrar til en viss dynamikk, er allikevel komponentene/tjenestene ofte nokså statiske. Rapporten belyser ulike ...
  • Digital maps on the web, and accessibility 

   Andersen, Kim André (Master thesis, 2001)
   The necessity of location information and knowing where you are at any time, have brought foreword the Global Positioning System (GPS) technology. Graphic Information System (GIS) have since the 1980s grown to be used in ...
  • GPRS for GSM upgrade strategies using network redundancy 

   Larsen, Erlend (Master thesis, 2001)
   The Serving GPRS Support Node (SGSN) is the most fundamental node in GPRS. Ericsson produces and manages an increasing number of SGSN nodes in the world. SGSN nodes require upgrades on software and hardware regularly, ...
  • Modules for machine-to-machine communication i GPRS : case study, medical surveillance 

   Monrad, Atle (Master thesis, 2001)
   Machine-to-machine communication is estimated to get an exponential growth in the coming years. This will open for new ways to utilise the networks, and is foreseen to be a means to increase business. Increased efficiency ...
  • Portal og profilmodeller 

   Molden, Rune (Master thesis, 2001)
   En webportal kan sammenfattes som en innretning som benyttes til å lokalisere alt av tjenester og informasjon en bestemt bruker trenger for å utføre sine gjøremål. Det kan også forklares som en innfallsport til webtilgang, ...
  • Mobility in IPv6 

   Hunskaar, Jørn; Lunde, Trond Almar (Master thesis, 2001)
   In the future it is expectable that the number of terminals with wireless access to network resources will be more and more widespread, and it is therefore necessary to integrate mobility support into future generation ...
  • Integrasjon mellom Java 2 (tm) Platform Enterprise Edition og Microsoft DNA i Objectnets driftsmiljø 

   Pedersen, Per Ivar (Master thesis, 2001)
   Denne rapporten foretar en vurdering av hvilke mekanismer for integrasjon av de to EIS (Enterprise Information Systems) J2EE og Microsoft DNA som kan brukes for å realisere integrasjon av business komponenter. Det er ...
  • Real-time video transmission in UMTS 

   Hansen, Frode Ørbeck (Master thesis, 2001)
   Universal Mobile Telecommunication System is denoted as a 3rd cellular system and has been designed with the objective to be a system with global coverage. With the major improvement of in bandwidth capability the Universal ...
  • UMTS authentication and key agreement : a comprehensive illustration of AKA procedures within theUMTS system 

   Dohmen, Jon Robert; Olaussen, Lars Sømo (Master thesis, 2001)
   This report will give information on the 3rd generation mobile communication system, UMTS, its Authentication and Key Agreement (AKA) procedures and security aspects. It will also describe the ‘UMTS AKA Illustrator’ which ...
  • Semi-automated web resource discovery and analysis : an approach based on interactive machine learning principles 

   Pedersen, Asle (Master thesis, 2001)
   This report presents a semi-automated approach to web Resource Discovery based on an architecture in which both human learning and machine learning is integrated in the same model. The fundamental idea of the semi-automated ...
  • Sikkerhet, trusler og mulige tiltak ved bruk av PDA i organisasjoner 

   Sønderland, Svein Aslak (Master thesis, 2001)
   Oppgaven omhandler en generell oversikt over hva en Personal Digital Assistent (PDA) er, hva som finnes på markedet, nye bruksområder, sikkerhetsmekanismer og trusler som man kan forvente kommer i den nærmeste fremtid. ...
  • QoS for real-time IP traffic 

   Gundersen, Helge; Trydal, Frode (Master thesis, 2001)
   This thesis focuses on three service models, known as Best Effort, IntServ and DiffServ, and their ability of providing QoS in IP networks. The objective is to evaluate the performance of real-time traffic based on theory ...