• Digitalisering og prosessledelse i offentlig sektor: en studie av digitalisering i norske kommuner 

   Verdal, Sondre; Olsen, Dag Håkon (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Nyere forskning viser at prosessledelse er viktig for å lykkes med digitalise-ring. Det er imidlertid begrenset kunnskap om hvor godt norske organisasjo-ner evner å bruke prosessledelse i sine digitaliseringssatsinger. ...
  • Prosessledelse og digitalisering 

   Danilova, Kjersti Berg; Iden, Jon; Eikebrokk, Tom Roar (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   I denne artikkelen utforsker vi om det er en gjensidig sammenheng mellom prosessledelse og digitalisering. Prinsipielt handler prosessledelse om å ha kontroll med virksomhetens prosesser og forbedre dem ved behov, mens ...