Show simple item record

dc.contributor.advisorKvinen, Tor Geir
dc.contributor.authorRiska, Karen Blixhavn
dc.contributor.authorHoi, Sue Man
dc.date.accessioned2024-04-01T16:23:17Z
dc.date.available2024-04-01T16:23:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:181436182:71146846
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3124364
dc.description.abstractSammendrag I denne oppgaven har vi sett på hva som påvirker den ansattes indre motivasjon, og hvordan dette påvirker synet på ledelsen og bedriften den ansatte jobber i. Problemstillingen som ble valgt for denne oppgaven fokuserer på sammenhengen mellom den ansattes indre motivasjon og hvordan de oppfatter ledelsen og bedriften. Vi har brukt selvbestemmelsesteorien som forankring i oppgaven vår. Denne teorien tar for seg elementene: tilhørighet, kompetanse og autonomi, som menneskelige behov. Vi har valgt å bruke en kvantitativ studie i vår masteroppgave og har laget en spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle ordinære ansatte i Aarbakke. Vi fikk i underkant av 100 respondenter på vår spørreundersøkelse. Dette gav oss mye data, og et godt videre grunnlag for vår oppgaveskriving. Funnene fra spørreundersøkelsen og analysene støtter oppunder teori og empiri som viser at tilfredsstillelse av indre motivasjon har sammenheng med motiverende ledelse og organisasjonstilhørighet. Underveis i oppgaven så vi behovet for også å benytte oss av noe kvalitativ studie i form av samtaler med HR-sjef i bedriften for å kunne studere informasjon fra spørreundersøkelsen nærmere. Bedriften vi skriver om, Aarbakke AS, har et stort spenn av yrkesgrupper, fagområder, alder og erfaring. Det vil også være variasjoner på hva de ansatte trenger og behovene deres for å ha det fint på jobb. Funn fra studien vår viser at indre motivasjon påvirker hvordan ansatte i bedriften opplever ledelsen og organisasjonen. De grunnleggende psykologiske faktorene har en stor sammenheng med hvordan individet opptrer og opplever sin arbeidshverdag. Oppsummert sitter vi igjen med et inntrykk av at det er mye positivt i bedriften Aarbakke AS, og spørreundersøkelsen viste også at de ansatte generelt er motiverte. Det er dog et kontinuerlig arbeid å ha motiverte ansatte, så vi synes det er positivt at ledelsen i Aarbakke AS har fokus på de ansatte, blant annet ved å kartlegge jobbtilfredsheten deres. I forbindelse med arbeidet med denne studien har vi hatt tilgang til HR-sjefen i Aarbakke AS, samt benyttet kilder som lærebøker, forskningsartikler, relevante nettsider og veileder fra UiA.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleIndre motivasjons innvirkning på jobbtilfredshet En kvantitativ studie med bruk av selvbestemmelsesteori
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record