Show simple item record

dc.contributor.advisorAas, Tor Helge
dc.contributor.authorSpord, Øivind Røst
dc.contributor.authorWelle, Are Meland
dc.date.accessioned2024-02-14T17:23:22Z
dc.date.available2024-02-14T17:23:22Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:181436182:53123223
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3117804
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTelekombransjen har hatt en eksplosiv økonomisk vekst de siste årene, og det vises til at bransjen globalt står for 1,4% av det samlede klimautslippet. Samtidig vises det til at tilgjengeliggjøring av telekomløsninger kan bidra til å redusere klimagassutslipp i andre næringer med opp mot 20%. Med det bakteppet skal studien, ved å undersøke to casebedrifter, Bergen Fiber og Eltel, gi innsikt i hvordan aktører i telekombransjen i Norge tilnærmer seg bærekraft, hvilke barrierer de møter, og potensielle strategier for forbedring. Bedriftene er av ulik størrelse og fra forskjellige deler av verdikjeden. For å kunne gå i dybden, avdekke nyanser og forholdet mellom individ og kontekst, er forskningsmetoden kvalitativ, med en utforskende problemstilling. Datagrunnlaget som er benyttet for analyse kommer fra fire semistrukturerte intervju. Selv om casebedriftene har startet aktiviteter rettet mot miljømessig bærekraft, er det observert en merkbar mangel på sosial bærekraft og et uforholdsmessig fokus på økonomiske faktorer. Denne ubalansen antyder behovet for en bredere tilnærming til bærekraft som også inkluderer den sosiale dimensjonen sammen med miljømessige bekymringer, og en mer helhetlig tilnærming der miljø og sosial bærekraft vektlegges mer. Studien finner at casebedriftene har strukturerte innovasjonsprosesser. Imidlertid mangler disse prosessene tilpasning til strategiske mål, spesielt når det gjelder å integrere bærekraft i innovasjonsstrategiene. I tillegg identifiserer studien manglende deltakelse fra toppledelsen i bærekraftsinitiativer, et fravær som hindrer bærekraftig utvikling på strategiske, normative og operative nivåer i organisasjonen. Studien identifiserer også at det er begrenset bruk av forretningsmodellinnovasjon for bærekraftsformål. Nåværende forretningsmodeller forblir relativt statiske med lite innovasjon rettet mot bærekraft. Telekombransjen består av rundt 100 netteiere og rundt 60 entreprenørbedrifter, og for å få en mer omfattende forståelse av sektoren vil det være nødvendig med en mer bredere undersøkelse av bransjen med selskap av forskjellig størrelse, type og geografisk tilknytning.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleBærekraftig utvikling i telekombransjen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record