Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSchei, Gaute Sørensen
dc.date.accessioned2023-10-16T07:32:49Z
dc.date.available2023-10-16T07:32:49Z
dc.date.created2023-10-12T10:47:58Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationSchei, G. S. (2023). Communication in elite team sports. [Doctoral dissertation]. University of Agder.  en_US
dc.identifier.isbn9788284271477
dc.identifier.issn1504-9272
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096623
dc.description.abstractPrestasjoner i eliteidrett inneholder en rekke sammenkoblede faktorer, der teammedlemmer må koordinere innsats i treningsarbeid og i kampsituasjon, mot kollektive mål. Kommunikasjon er en sentral faktor som er relatert til teamarbeid i eliteidrett. Kommunikasjon i elitelag er sterkt knyttet til hvordan teammedlemmer samarbeider for å løse oppgave-relaterte krav, og er samtidig med å påvirke de sosiale interaksjonene mellom teammedlemmer. Viktigheten av kommunikasjon i team prosesser har blitt fremhevet av flere forskere. Det er likevel behov for mer forskning som undersøker og utforsker kommunikasjon i elitelag i idrett. Resultatene fra denne avhandlingen fremhever viktigheten av kommunikasjon i elitelag, og utvider forståelsen vår av identitetsledelse, intrateam kommunikasjon (dvs., aksept, særpreg, humor), kohesjon, og kampspesifikk kommunikasjon. Treneratferd er identifisert som en sentral faktor som påvirker kommunikasjon i team prosesser (PI), mens momentum og smitte xi er med å påvirke kampspesifikk kommunikasjon innad og mellom to konkurrende lag (PIII). Resultatene understreker at treneren og den konkrete situasjonen er viktige faktorer for å forstå kommunikasjon i elitelag i idrett (PI, PIII). Videre kan vi konkludere med at innholdet og formen av kommunikasjonen (dvs., humor, aksept, kampspesifikk kommunikasjon) påvirker gruppedynamiske uttak som kohesjon (dvs., oppgave og sosial), konflikt, smitte, momentum og prestasjon (PI, PII, PIII). Oppsummert bidrar resultatene fra denne avhandlingen til å øke forståelsen for noen av de underliggende mekanismene som er utbredt innenfor kommunikasjonsprosesser i elitelag i idrett.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.relation.ispartofDoctoral dissertations at University of Agder
dc.relation.ispartofseriesDoctoral dissertations at the University of Agder;nr. 430
dc.relation.haspartPaper I: Schei, G. S., Høigaard, R., Erikstad, M. K., Ivarsson, A., & Haugen, T. (2023). Identity leadership and cohesion in elite sport: The mediating role of intra-team communication. Heliyon, 9, Article e17853. Published version. Full-text is available in AURA as a separate file: https://hdl.handle.net/11250/3096830en_US
dc.relation.haspartPaper II: Schei, G. S., Haugen, T., Stenling, A., Grøtting, A., Peters, D. M., & Høigaard, R.(2021). Development and initial validation of the humor climate in sport scale. Frontiers in Psychology, 12, Article 692892. Published version. Full-text is available in AURA as a separate file: https://hdl.handle.net/11250/2989502en_US
dc.relation.haspartPaper III Schei, G. S., Haugen, T., Jones, G., Sæther, S. A., & Høigaard, R. (2022). A qualitative exploration of collective collapse in a Norwegian qualifying premier league soccer match - the successful team's perspective. Frontiers in Psychology, 12, Article 777597. Published version. Full-text is available in AURA as a separate file: https://hdl.handle.net/11250/3062390en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleCommunication in elite team sportsen_US
dc.title.alternativeCommunication in elite team sportsen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2023 Gaute Sørensen Scheien_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Idrettsmedisinske fag: 850en_US
dc.source.pagenumber180en_US
dc.source.issue430en_US
dc.identifier.cristin2184031


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal