Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDybo, Tor
dc.contributor.authorBerge, Amalie
dc.contributor.authorEngeset, Andreas
dc.date.accessioned2023-08-31T16:23:20Z
dc.date.available2023-08-31T16:23:20Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:143809141:97943099
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3086713
dc.description.abstractRegionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument som skal gjelde for utvikling av hele Agder-regionen. Regionplanen inkluderer fem hovedsatsingsområder, hvor et området omhandler kultur. Denne oppgaven fokuserer på hovedsatsingsområdet kultur, og nærmere bestemt målet: “Tettheten av kunstnere og kulturarbeidere er den høyeste i landet utenfor Oslo”. For å nå dette målet, må det sysselsettes betydelig flere innenfor kunst- og kulturyrker enn det er i dag. Denne oppgaven ser på hvordan musikkbransjen i Kristiansand kan utvikles og profesjonaliseres for å bidra til å nå tetthetsmålet. Musikkbransjen i Kristiansand er i dag en fragmentert bransje, og den mangler flere sentrale bransjeledd som er nødvendig for å ha hele økosystemet som en velfungerende musikkbransje trenger. Dette er en kvalitativ undersøkelse. Vi har intervjuet åtte sentrale kulturarbeidere som har god kjennskap til musikkbransjen og/eller tetthetsmålet i Regionplan Agder 2030. Gjennom funn i det empiriske grunnlaget, ser vi at musikkbransjen i Kristiansand trenger å opprette velfungerende bransjeledd for å kunne sysselsette flere kunst- og kulturarbeidere. I tillegg er mangel på møteplasser og mangel på samarbeid utfordringer som musikkbransjen må få på plass for å kunne bidra til å nå tetthetsmålet.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleMusikkbransjen i Kristiansand- En kvalitativ undersøkelse av musikkbransjen i Kristiansand i relasjon til Regionplan Agder 2030
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel