Show simple item record

dc.contributor.advisorGundersen, Ellen Dahl
dc.contributor.authorStrzeszewska, Adriana
dc.date.accessioned2022-09-21T16:25:17Z
dc.date.available2022-09-21T16:25:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:109770807:6729252
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020422
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn Det er stadig flere eldre personer i befolkningen og deriblant flere med demens. Antall eldre hjemmeboende med demensdiagnose vil fortsette å øke, og det er behov for kunnskap om demensoppfølging i hjemmet. Det er mangel på forskning rundt Tiltakspakke demens: en modell for systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens, som brukes av flere norske kommuner. Hensikt Hensikten med studien er å få innsikt i primærkontakters og lederes erfaringer med oppfølging av Tiltakspakke demens i en mellomstor kommune. Slik kunnskap kan bidra til videreutvikling og forbedring av Tiltakspakke demens og andre modeller for demensoppfølging i hjemmebaserte tjenester. Metode Studien har et kvalitativt design, med datainnsamling fra individuelle semistrukturerte intervjuer av 12 informanter: åtte primærkontakter og fire ledere. Datamaterialet ble analysert tematisk med utgangspunkt i den refleksive tilnærmingen til Braun & Clarke. Det ble konstruert fem hovedtemaer, hvert med to subtemaer. Resultater Informantene erfarte at Tiltakspakke demens bidro til kvalitetssikring av tjenestene og styrket pårørendesamarbeid. Samtidig opplevde de det ressurskrevende og hadde behov for opplæring, kollegastøtte og lederinvolvering. Konklusjon Erfaringene fra studien indikerer at Tiltakspakke demens kan imøtekomme flere områder i nasjonale føringer. Det må derimot jobbes med organisatoriske utfordringer som er med å hemme månedlig pasientoppfølging og derigjennom påvirke kvaliteten på tjenestene. Resultatene understøttes av tidligere forskning og evalueringsrapporter fra personsentrerte modeller for demensomsorg. Det trenges imidlertid mer forskning på Tiltakspakke demens, blant annet for å få lederstemmen tydelig frem og få erfaringer fra flere kommuner. Nøkkelord: Tiltakspakke demens, demens, personsentrert omsorg, hjemmebaserte tjenester, kvalitativ metode
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleErfaringer med Tiltakspakke demens i hjemmetjenesten
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record