Show simple item record

dc.contributor.advisorBerg, Geir Vegar
dc.contributor.authorTorshamar, Sylvia Lind
dc.date.accessioned2022-09-21T16:25:13Z
dc.date.available2022-09-21T16:25:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:109770807:36606598
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020417
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Samhandlingsreformen har ført til økt fokus på gode, helhetlige pasientforløp og forsterket behovet for samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Primærhelsetjenesten har fått økte ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Forskningen viser behov for å forbedre samhandling mellom helsetjenestens aktører. Hensikt og problemstilling: Belysning av samhandlingsreformen og effekten den har hatt på pasientforløp, økt kunnskap og forståelse for reell funksjon omkring pasientforløp og identifisering av faktorer som forbedrer samhandling. Problemstillingen er «Hvordan erfarer sykepleiere i primærhelsetjenesten at dagens pasientforløp fungerer, sett ut ifra samhandlingsreformen?». Metode: Datasamling gjennom kvalitative individuelle forskningsintervjuer med seks sykepleiere fra primærhelsetjenesten. Informantene kommer fra ulike kommuner og arbeider i hjemmesykepleie og/eller korttidsavdelinger. Intervjuene ble analysert gjennom kvalitativ innholdsanalyse og resulterte i tre kategorier og ett tema. Resultater: Helsevesenet preges av skjevfordelt maktbalanse på flere plan. God kommunikasjon i helsevesenet er avgjørende for gode pasientforløp, men strukturelle aspekter påvirker også samhandlingsreformens funksjon i praksis. Kontroll viser seg som en maktgivende ressurs i form av spesialisthelsetjenesten som maktoverhode, pasienters autonomi og sykepleieres makt over pasienter. Konklusjon: Pasientforløp har forbedringspotensial og dette tilknyttes i stor grad forhold ved samhandling som kan utjevne maktbalansen. Spesialisthelsetjenesten oppleves som maktoverhodet på tross av at primærhelsetjenestens arbeids- og ansvarsområder øker. Kommunikasjonens kvalitet påvirker kvaliteten ved samhandling og ultimat sett pasientforløpene. Ressursmangel, nedprioritering av psykisk helse og en presset sykepleieprofesjonsutøvelsen medfører avmakt og forverrer ivaretakelsen av gode, helhetlige pasientforløp. Nøkkelord: Samhandlingsreformen, Pasientforløp, Primærhelsetjeneste, Kvalitativ forskning, Maktbalanse, Kommunikasjon, Samhandling
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleMaktens mangler: En kvalitativ studie av pasientforløp under samhandlingsreformen belyst gjennom erfaringene fra sykepleiere i primærhelsetjenesten
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record