Show simple item record

dc.contributor.advisorTorunn Kitty Vatnøy
dc.contributor.authorMaren Tunheim
dc.date.accessioned2022-09-21T16:25:06Z
dc.date.available2022-09-21T16:25:06Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:107893329:3770171
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020406
dc.description.abstractBakgrunn – Digitale tilsyn er en type velferdsteknologi som anbefales av myndighetene å implementere i kommunehelsetjenesten. Førstelinjeleder har en sentral rolle i slike prosjekter, da de skal informere helsepersonell om hensikten med innføring av digitale tilsyn, og tilrettelegge for opplæring og bruk i tråd med regler og forskrifter. Implementering av digitale tilsyn oppleves ulikt i ulike kommuner, påvirkes av hvordan kommune er organisert, tilgang på ressurser og økonomiske rammer. Hensikt og problemstilling – Studien har som hensikt å undersøke hvilke faktorer som bidrar til å fremme eller hemme implementering av digitale tilsyn, for førstelinjeleder ved bemannede boliger og institusjoner i kommunehelsetjenesten. Undersøkelsen tar utgangspunkt i Sittig og Singhs nye sosiotekniske modell, og deres 8 kategorier for å undersøke samspillet mellom førstelinjeleder (individ), RoomMate-sensor (teknologi) og kommunen (organisasjon). Utvalgt og metode – Studien benytter en kvantitativ metode med bruk av spørreundersøkelse for å undersøke problemstillingen. Utvalget fokuserer på førstelinjeledere i bemannede boliger eller institusjoner i kommunehelsetjenesten. Resultat og konklusjon – Lederne var i stor grad fornøyd med brukervennlighet, funksjonalitet og deres rolle i prosjekt for implementering av RoomMate-sensor på sin avdeling. På den andre siden kommer det frem at tekniske forhold kan påvirke bruk av RoomMate-sensor, og lederne fra landkommuner opplevde for eksempel mer problemer med mobil dekning enn det lederne fra bykommuner gjorde. Det er også avgjørende at lederen har nok avsatt tid og ressurser i implementeringsfasen. Interkommunalt samarbeid og møteplasser for ledere kan bidra til erfaringsutveksling for effektiv ressursutnyttelse i innføringsfasen av RoomMate-sensor. Nøkkelord – Digitale tilsyn, velferdsteknologi, leder, kommune, prosjekt, prosjektledelse, RoomMate-sensor.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleDigitale tilsyn i kommunale helseinstitusjoner
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record