Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNiels Garmann-Johnsen
dc.contributor.authorSkubberud, Jan-Ole
dc.date.accessioned2022-08-16T16:23:09Z
dc.date.available2022-08-16T16:23:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:108371399:49634035
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3012194
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDavid Epstein (Epstein, 2019) argumenterer med at de som vil vinne i fremtiden er generalistene som har en bred erfaring fra mange forskjellige arenaer. Det var også min motivasjon for å ta E-MBA studiet ved UIA. Jeg ønsket å se sammenhengene, forstå hvordan ting henger sammen og hvordan jeg kan være en driver bak å skape verdier. Derfor oppgaven «Hvordan skape et verdifullt selskap». Valget av oppgave var både styer av et ønske om å kunne stake ut en reise for Inselo som maksimere verdien, men også en kunnskapsreise for meg selv. Gjennom teoristudier, dybdeintervjuer og en kvantitativ undersøkelse har det kommet frem en del interessante funn. Selskaper i SMB størrelse prises ut fra en relativ enkel formel. Snittet av de tre siste års EBITDA multiplisert med en faktor som settes ut fra spørsmålet om «Hva kan selskapet bli om tre år». Dette er naturlig nok en sterk forenkling, men også kjernen i hvordan selskaper priser. Det er mange parametere som både hemmer og fremmer prisen og prisvurderingen. Hva må så selskaper gjøre for å sikre fremtiden? De må først ha evne til å se hva som skjer i markedet, ha en riktig bedriftskultur i forhold til sine omgivelser og evne å gjennomføre og realisere strategien. Fundamentet som skaper kartet og kompasset organisasjonen skal jobbe etter er en strategiplan. Denne planen er både er logisk, men også et narrativ som tydelig viser hvor selskapet skal gå og hvordan skal veien være. Generalisttanken kommer inn på det siste forskningsspørsmålet: Er det mulig å lage et rammeverk for å skape selskapsverdi? Målet her var å lage et eget modellverk som ivaretar kunnskap fra markedsføring, strategi, organisasjonsutvikling og nyere modeller for balansert målstyring. Hva kjennetegner så et verdifullt selskap: Ingen kjøper et selskap for hva det er i dag, men for hva det kan bli om tre år. Fremtidsverdien fremmes av selskaper som gjentatte ganger evner å finne nye voksende markedsområder og gjennom evne til gjennomføring skaper vekst. Konklusjonen fra undersøkelsen er at VBM teorien sier at økt kontantstrøm sannsynligvis gir økt selskapsverdi. Resultatene fra undersøkelsen tyder på at dokumentert vekst ihht strategen de siste tre årene og en vekst prognose som viser vekst de neste tre årene er nøkkelen til selskapsverdien når denne skal vurderes. For at dette skal være troverdig må det finnes en strategi som forteller narrative hvorfor og hvordan fortsatt vekst er troverdig. Strategiplanens narrative er viktig utad, mens logikken og tydeligheten om retning og hvordan dette skal virkeliggjøres er viktig innad i selskapet. At selskapet allerede har vokst i tre år er beviset på at det er kapabelt til å gjøre dette og at de evner å ha de rette kapabilitetene. I en verden der multiplikatormodellen brukes er de tre siste års EBITDA grunnlaget. Mens multiplikatoren settes av det strategiske narrative og underbygges av fremmerne.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleHva skaper et verdifullt selskap
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel