Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkorstad, Marit Lid
dc.date.accessioned2015-09-22T06:53:48Z
dc.date.available2015-09-22T06:53:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300987
dc.descriptionMasteroppgave utøvende musikk, klassisk- Universitetet i Agder, 2015nb_NO
dc.description.abstractMasteroppgåva inneheld informasjon om songstudentar sitt forhold til pust. Den er metodisk sentrert rundt ei spørjeundersøking blant studentar ved Universitetet i Agder, institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, januar 2015. Funna i denne undersøkinga er basert på kva studentane trur dei kan, det dei opplever og det dei tenker om pust. Målgruppa er svært avgrensa, og undersøkinga dannar ikkje eit vitskapleg grunnlag for generelle påstandar. I oppgåva er det samla ulike kjelder til kunnskap om songpust, og retta eit søkelys på songstudentar sitt forhold til dette viktige emnet. Eigne erfaringar, samt forsking, anatomi og fysiologi er brukt i refleksjonen rundt funna i undersøkinga. Fleire emne relatert til songpust er presentert. Respirasjon verkar ved trykkutlikning, og hentar luft ned til lungene som ligg i brysthola. Pust i songutøving er påverka av muskelkontraksjon og haldning i stor grad. Dei ulike musklane har ulike eigenskapar, og det er avgjerande å differensiere bruken av dei. Det er viktig å skilje tonus, spenning og kontraksjon. Dynamisk muskelarbeid er mykje mindre slitande enn statisk. Muskulatur som spelar ei rolle i songpust er mellom anna diafragma, mm. intercostalis, m. transversus abdominis, m. obliquus, m. serratus, m. psoas. Eit klart formål med oppgåva er å vise at god kunnskap om kropp og medisinsk terminologi kan gjere ein betre i stand til å forstå fysiske element i song, og vere ei hjelp i utøving.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subject.classificationMUK 501
dc.titleKropp og instrument – to synergiske element? Kropp og instrument – to synergiske element?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music pedagogics: 114nb_NO
dc.source.pagenumber75 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel