Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMjåland, Kristian
dc.contributor.authorFinsrud, Marie
dc.date.accessioned2022-07-22T16:23:18Z
dc.date.available2022-07-22T16:23:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:112403016:36945896
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007840
dc.description.abstractDen økende interessen vi ser i dag blant tjenesteutøvere og tjenestemottakere når det kommer til å anvende «grønnere» supplementer i rusrehabilitering, er noe som har fanget den sosiologiske interessen min og som i stor grad er bakgrunn for valg av tema for denne masteroppgaven. Samtidig ser vi at flere personer med rusutfordringer opplever å falle tilbake til en avhengighet eller fremdeles ha et utfordrende forhold til rusmidler etter endt rusbehandling. Med det øker også behovet for behandling og rehabilitering i Norge. I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan rusrehabiliterende tiltak med idrett og dyr kan bidra i en persons endringsprosess, og hvordan idrettsdeltakelse og samhandling med dyr kan hjelpe flere «tilbake» til samfunnet. For å undersøke hvordan slike tiltak kan bidra i en persons endringsprosess, valgte jeg å basere meg på teorier om identitetsprosesser, opphør av kriminell aktivitet og betydningen av relasjoner. Tidligere forskning på idrett og dyr i rusrehabilitering har vist flere positive effekter, slik som inkludering i et fellesskap. I idrettsrelatert rusrehabilitering kan man oppleve tilhørighet og sosial støtte i rusfrie nettverk, samtidig som finnes rom for mestring og idrettsglede. I dyrerelatert rusrehabilitering kan dyrene kan blant annet gi emosjonell støtte og omsorg, samtidig som de kan bidra til å gi en persons bedre selvtillit og selvfølelse. For å undersøke problemstillingen «Hvordan kan idrett og dyr i rusrehabilitering bidra til å skape sjanser og muligheter for et liv med bedre rusmestring?» valgte jeg å gjennomføre kvalitative individuelle intervjuer med tidligere rusmiddelavhengige som hadde erfaring med idrettsdeltakelse eller samhandling med dyr i tiden etter behandling. Informantene i denne studien kommer derfor fra to ulike rehabiliteringstiltak.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleIdrett og dyr i rusrehabilitering- en kvalitativ undersøkelse av tidligere rusmiddelavhengige sine erfaringer med idrett og dyr på veien mot et liv med bedre rusmestring
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel