Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKiland, Charlotte
dc.contributor.authorBjørgo, Tinus
dc.date.accessioned2022-07-21T16:23:13Z
dc.date.available2022-07-21T16:23:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:114766984:3409936
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007572
dc.description.abstractDette forskningsprosjektet har tatt for seg problemstillingen «Hvordan påvirker toppfotballfokus og tiltagende markedsstyring Vålerenga Fotball som institusjon?». Målet med denne studien har vært å se på hvordan en norsk fotballklubb som institusjon blir påvirket av det kommersielle, markedsstyringskreftene, som finnes i toppfotballen, samt å se hvordan fokuset på økende profesjonalisering, satsing og toppfotballfokusering påvirker klubben. Jeg har gjort rede for hvordan Vålerenga er organisert som institusjon pr i dag og videre tatt for meg de institusjonelle logikkene som finnes innenfor institusjonell teori. Dette for å kunne identifisere en kommersiell idrettsklubb. Denne studien er gjennomført som en kvalitativ casestudie, med en valgt fotballklubb som case. Valget mitt falt på Oslos flaggskip, Vålerenga Fotball. Gjennom et teoretisk rammeverk, har jeg videre valgt dybdeintervju med flere informanter i Vålerenga Fotball, med tilhørende intervjuguide. Disse skal gi meg empiri som presenteres opp mot teorien, før jeg har presentert hovedfunn og konkludert. Resultatene i denne studien viser til at det er generell enighet mellom informantene omkring tiltagende markedsstyring, den er der og den må man forholde seg til. Det kommer frem at det kommersielle påvirker Vålerenga som institusjon på en positiv måte, at det gir gode forutsetninger for hele klubben. Samtidig er man redd for kostandene dette vil medføre for den enkelte barn og unge. Toppfotballfokuset viser til mer uenighet og flere utfordringer, blant annet frafall av barn og unge når det blir for profesjonalisert i ung alder. Kort oppsummert er effektene fra markedet gode når man snakker om en stor klubb som Vålerenga og det gir trygghet og goder i økonomi og ressurser. Når det kommer til toppfotballfokus er man mer skeptisk og det oppstår en større debatt rundt temaet.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleTiltagende markedsstyring i norsk toppfotball
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel