Show simple item record

dc.contributor.advisorMartin Engebretsen
dc.contributor.authorSteinbru, Aud-Marit Dahle
dc.contributor.authorValle, Linn Olea
dc.date.accessioned2022-07-18T16:23:11Z
dc.date.available2022-07-18T16:23:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:109993865:2097157
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006446
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er strategisk kommunikasjon. Oppgavens bakteppe er en helsesektor under press, hvor behovsdrevet, bærekraftig og tverrfaglig innovasjon er nødvendig for å løse morgendagens utfordringer og minske belastningen på en hardt presset sektor. i4Helse AS er en virksomhet med et allmennyttig formål. Virksomheten skal fungere som en arena, fasilitator og møteplass for tverrfaglig innovasjon innen helsesektoren. i4Helse-bygget rommer testfasiliteter som boligsimulator, usabilitylab, VR-basert simulering, og møtelokaler. Virksomheten arbeider ut fra en quadruple helix-modell, hvor fire ulike målgrupper skal jobbe tverrfaglige om å løse utfordringer. De fire målgruppene er akademia, innbyggere, offentlig sektor og privat sektor. Virksomheten åpnet dørene sensommeren 2019, men rakk aldri å komme ordentlig i gang før en global pandemi inntraff og medførte restriksjoner for aktiviteten deres. Virksomheten ønsker nå å få opp aktivitetsnivået på bygget igjen ved blant annet å finne ut av hvordan man mer effektivt kan kommunisere til sine omgivelser om hvem man er, og hva man tilbyr. På vegne av i4Helse har vi derfor forsøkt å finne ut hvilke kommunikasjonsutfordringer virksomheten står overfor og hvordan disse kan adresseres i en kommunikasjonsstrategi. Gjennom kvalitative intervjuer har vi snakket med informanter både i og utenfor i4Helses nettverk innenfor de fire målgruppene. Vi har også foretatt dybdeintervju med en nøkkelinformant for å bli bedre kjent med feltet, virksomheten og deres opplevelse av problemstillingen. Vi har brukt Andersen og Smedegaards bok “Diamanten - en modell for kommunikasjonsplanlegging” som teoriramme og som et konkret arbeidsverktøy for utforming av intervjuguider og analysemodell. Gjennom bruk av Diamanten har vi fått belyst noen sider ved virksomhetens kommunikasjonsarbeid som ser ut til å by på utfordringer. Samtidig viser vi hvor denne teorien kommer til kort og har behov for utfyllende teoriperspektiver fra strategisk kommunikasjon. Analysen av datamaterialet har vist oss at i4Helses hovedutfordring er nært knyttet til det faktum at virksomheten på prosjektets tidspunkt enda ikke hadde konkretisert sin forretningsmodell og sitt tjenestetilbud. Det kommer også frem at temaet virksomheten kommuniserer om er svært komplekst, og at målgruppene opplever formidlingen som vag. Det betyr at virksomheten bør vektlegge konkretisering og visualisering av innovasjonens effekt, og gjøre en nøyere segmentering av målgruppene.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleÅ kommunisere helseinnovasjon til ulike målgrupper. Utvikling av en kommunikasjonsstrategi for samskapingsarenaen i4Helse.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record