Show simple item record

dc.contributor.authorBerglund, Rachel
dc.date.accessioned2015-09-11T08:27:00Z
dc.date.available2015-09-11T08:27:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/299488
dc.descriptionMasteroppgave samfunnskommunikasjon- Universitetet i Agder, 2015nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om ulike oppfatninger av kulturbegrepet i forbindelse med Kristiansand Kommunes oppfølging av Kulturaksen. Kulturaksen er en kulturbasert klyngestrategi for et byområde som ligger i hjertet av Kristiansand sentrum. Området huser en variasjon av virksomheter og aktiviteter som inngår i en rekke mindre klynger langs den 1 km. lange strekningen. Formålet med oppgaven er å belyse hvordan meningsforskjeller om kultur, blant aktørene, kan få konsekvenser for kommunens oppfølgingsprosess. Studien er todelt. Den første delen tar for seg åtte diskursanalyser av ulike representasjoner av Kulturaksen. Analysene undersøker hvordan Kultur forstås av forskjellige aktører som opererer innenfor det geografiske området, og av Kristiansand Kommune som har initiert prosjektet. Den andre delen av studien setter sammen de åtte diskursene i én overordnet diskursorden som analyseres for å spore meningsforskjeller og hvilke konsekvenser disse kan få for oppfølgingsprosessen. Oppgaven bygger på en postkonstruktivistisk tilnærming til diskurs, med Diskursteorien til Ernesto Laclau og Chantal Mouffe som utgangspunkt for den metode som brukes. Mitt empiriske materiale består av syv kvalitative intervju med aktører innenfor Kulturaksen, og samt utdrag fra planverk fra Kristiansand Kommune. Planverkene og intervjuene behandles som sidestilte representasjoner av Kulturaksen. Dette har vært et særlig viktig poeng gjennom oppgaven. Kulturaksen eksisterer som et fysisk område, med dets virksomheter og aktiviteter, uavhengig av kommunens prosjekt. Av undersøkelsen fremgår det at Kultur har blitt et tomt begrep. I alle de undersøkte representasjonene inngår kultur på en rekke forskjellige måter til å løse vidt forskjellige utfordringer som i noen tilfeller står i kontrast til hverandre. Gjennom analysene har jeg identifisert fem potensielle konfliktområder. Det er min oppfatning av dette er områder som Kristiansand Kommune bør vie et særlig fokus i den videre oppfølgingsprosessen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subject.classificationKOM 500
dc.titleKampen om kulturbegrepet En diskursanalyse av Kulturaksen i Kristiansandnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310nb_NO
dc.source.pagenumber133 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record