• Gi Slipp Ledelse 

      Christian Arntzen og Raymond Throne (Master thesis, 2021)