• Organisasjonsstrukturering i Veidekke 

      Berntsen, Nicolai (Master thesis, 2023)
      Med denne mastergradsoppgaven sees det på hvordan prinsipper for organisasjonsstrukturering er i bruk hos en stor skandinavisk byggentreprenør, Veidekke. Studien er avgrenset til den norske divisjonen som håndterer ...