• Hvordan gjennomføres digital ledelse i bedrifter i dag? 

      Amjad, Noshen (Master thesis, 2023)
      Bakgrunnen for denne oppgaven er å få en forståelse av digital ledelse, og dette blir gjort ved å intervjue ledere og ansatte som har lang erfaring innen digital ledelse. Jeg skal ta for meg tre temaer som jeg skal ...