• Bærekraftig utvikling i telekombransjen 

   Spord, Øivind Røst; Welle, Are Meland (Master thesis, 2023)
   Telekombransjen har hatt en eksplosiv økonomisk vekst de siste årene, og det vises til at bransjen globalt står for 1,4% av det samlede klimautslippet. Samtidig vises det til at tilgjengeliggjøring av telekomløsninger ...
  • Bærekraftig utvikling i telekombransjen 

   Spord, Øivind Røst; Welle, Are Meland (Master thesis, 2023)
   Telekombransjen har hatt en eksplosiv økonomisk vekst de siste årene, og det vises til at bransjen globalt står for 1,4% av det samlede klimautslippet. Samtidig vises det til at tilgjengeliggjøring av telekomløsninger kan ...
  • INBOUND OPEN DIGITAL INNOVATION IN MATURE INDUSTRIES: A CASE STUDY OF MACGREGOR 

   Calic, Viktorija; Køber, Helle (Master thesis, 2022)
   This master thesis is a completion of master’s program (EMBA) Executive Master of Business Administration at the University of Agder (UiA). The study is conducted and written by us, two master students. Our research question ...
  • INBOUND OPEN DIGITAL INNOVATION IN MATURE INDUSTRIES: A CASE STUDY OF MACGREGOR 

   Køber, Helle; Calic, Viktorija (Master thesis, 2022)
   This master thesis is a completion of master’s program (EMBA) Executive Master of Business Administration at the University of Agder (UiA). The study is conducted and written by us, two master students. Our research question ...
  • Managing Open Radical Sustainable Innovation 

   Sørensen, Jon Are (Master thesis, 2023)
   Master oppgaven ønsker å belyse hvordan kunnskap og ressurser mellom eksterne aktører i en åpen radikal bærekraftig innovasjon prosess blir innhentet, intergrert og kommersialisert. For å belyse og analysere dette, har ...