Show simple item record

dc.contributor.authorMoe, Carl Erik
dc.contributor.authorAkhmetova, Svetlana
dc.date.accessioned2015-08-11T11:41:31Z
dc.date.available2015-08-11T11:41:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMoe, C.E. & Akhmetova, S, (2014) . Implementering av informasjonssystem - og utfordringer i en organisasjon med kunnskapsarbeidere. Norsk konferanse for organisasjoners bruk av IT, 22(1), 2014.nb_NO
dc.identifier.issn1894-7719
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/296058
dc.descriptionPublished version of an article in the journal: Norsk konferanse for organisasjoners bruk av IT. Also available at: http://ojs.bibsys.no/index.php/Nokobit/article/view/37/35nb_NO
dc.description.abstractInnføring av elektroniske legemiddelkurver i helsesektoren er prioritert både politisk og av ledelsen på sykehusene. Det er store forventninger til at slike systemer skal øke arbeidskapasiteten til de ansatte, forbedre informasjonsflyten og redusere antall feilmedisineringer. Akershus Universitetssykehus er det eneste sykehus i Norge som har tatt i bruk en elektronisk legemiddelkurve på sengepost. Implementeringen er imidlertid sterkt forsinket i forhold til vedtatt plan. Motstanden mot dette informasjonssystemet har vært utstrakt. Målet med vårt studie var å utforske utfordringer som man møter i kunnskapsbedrifter (sykehus) for å finne fram til årsaker til de gjentatte utsettelsene i denne implementeringen. Våre funn baserer seg på semi-strukturerte intervjuer med leger, sykepleiere og medarbeidere i prosjektet. Vi har identifisert et stort antall utfordringer med implementering av den elektroniske legemiddelkurven. Funnene tyder på at en felles forståelse av behov og mål for elektronisk legemiddelkurve ikke er etablert ved sykehuset. Prosjekt- og linjeledelsen synes ikke å ha vektlagt tilstrekkelig forankring inn mot kunnskapsmedarbeiderne. Kunnskapsmedarbeidere er en interessentgruppe som kan gi større utfordringer enn tradisjonelle brukergrupper. Kulturen ved dette sykehuset, og muligens også ved en rekke andre sykehus, synes å tillate omkamp og en adferd blant visse interessentgrupper som i mer tradisjonelle organisasjoner ville bli betraktet som upassende. Funnene understreker viktigheten av å inkludere sterke interessentgrupper tidlig i implementasjonsprosjekter i kunnskapsbedrifter generelt og på sykehus spesielt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNokobitnb_NO
dc.titleIMPLEMENTERING AV INFORMASJONSSYSTEM – OG UTFORDRINGER I EN ORGANISASJON MED KUNNSKAPSARBEIDEREnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.source.pagenumber13 s.nb_NO
dc.source.volume22nb_NO
dc.source.journalNorsk konferanse for organisasjoners bruk av ITnb_NO
dc.source.issue1nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record