Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohannessen, Berit
dc.contributor.authorKristiansen Fjellheim, Katrin
dc.contributor.authorJensen, Anita Kristin
dc.contributor.authorKarlsen, Cecilie
dc.date.accessioned2022-01-25T13:48:17Z
dc.date.available2022-01-25T13:48:17Z
dc.date.created2021-10-28T11:16:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationJohannessen, B., Kristiansen Fjellheim, K., Jensen, A. K. & Karlsen, C. (2021). "Den dagen PC-en går i stykker, da har mye av min verden gått i stykker". En kvalitativ studie om bruk av seniorvennlig PC. Tidsskrift for velferdsforskning, 24 (4), 62-75.en_US
dc.identifier.issn2464-3076
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2839263
dc.description.abstractSammendrag Den digitale utviklingen går raskt, og det er økende krav til digital kompetanse. Det er behov for digitale løsninger som ivaretar individuelle behov og funksjonsnedsettelser. Duka-PC er en PC som er utviklet spesielt for seniorer, med tanke på brukervennlighet og mulighet for individuell tilpasning. Hensikten med denne studien var å få kunnskap om hvordan seniorer benytter sin Duka-PC, og hvordan dette påvirker deres hverdag og livskvalitet. Studien har en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming. Vi gjennomførte semistrukturerte intervjuer med ni seniorbrukere av Duka-PC. Data ble analysert ved systematisk tekstkondensering. Funnene viser at Duka-PC bidro til mestring i hverdagen samt økt livskvalitet. Bruk av Duka-PC gav deltakerne mulighet for økt deltakelse i samfunnet. Støttetjenesten ble fremhevet som viktig for økt trygghet og mestring. Noen informanter gav uttrykk for bekymring for et samfunn som i økende grad blir digitalisert, og opplevde et økt digitalt skille. Brukervennlig PC (som Duka-PC) med en god støttefunksjon (support og opplæringsarenaer) kan bidra til økt livskvalitet, mestring og digital kompetanse blant seniorer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.title"Den dagen PC-en går i stykker, da har mye av min verden gått i stykker". En kvalitativ studie om bruk av seniorvennlig PCen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2021 The Author(s)en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.source.pagenumber62-75en_US
dc.source.volume24en_US
dc.source.journalTidsskrift for velferdsforskningen_US
dc.source.issue4en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2021-04-05
dc.identifier.cristin1949200
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal