Show simple item record

dc.contributor.authorAnthonsen, Truls
dc.date.accessioned2021-10-18T08:33:33Z
dc.date.available2021-10-18T08:33:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationAnthonsen, T. (2021) Hvordan erfarer og tolker kroppsøvingslærere ulike begrep i den nye læreplanen? : En kvalitativ studie av kroppsøvingslæreres erfaring av begrep i LK20 (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823591
dc.descriptionMaster's thesis in 5-Year Programme in Teacher Education, level 5-10 (IDR507)en_US
dc.description.abstractDenne oppgavens formål har vært å få et innblikk i hvordan kroppsøvingslærere erfarer og tolker ulike begrep i den nye læreplanen i kroppsøving (LK20). Nøkkelinformantene i denne oppgaven bestod av syv kroppsøvingslærere fordelt på seks ulike skoler i Agder. Data har blitt innsamlet ved hjelp av kvalitativ metode hvor det ble gjennomført individuelle semistrukturerte intervjuer. Dataanalysen består av en tematisk analyse. Oppgavens funn avdekker at kroppsøvingslærere har tolkninger av flere av læreplanens begrep som kan se ut til å sprike i mange forskjellige retninger. I tillegg kan funnene indikere en inkonsistens mellom flere av deres tolkninger av begrepene og læreplanens beskrivelser og intensjoner. I og med at ingen av Utdanningsdirektoratets definisjoner av begrepene blir gjengitt i sin helhet av kroppsøvingslærere, kan det videre tyde på at kroppsøvingslærere ikke har gjort tilstrekkelig arbeid for å danne seg en grundig forståelse av læreplanen. Det kan tydes at kroppsøvingslærernes fagspråk og begrepsforståelse ikke er tilstrekkelig god nok til å kunne tydelig identifisere alle læreplanens intensjoner. Tidligere læreplanforskning viser at læreres tolkning av læreplanen vil ha stor påvirkning på hvordan læreplanen vil bli operasjonalisert. En ikke-entydig, eller i det hele tatt tydelig oppfatningsforskjell, mellom begrepene kan derfor resultere i undervisning og vurdering som både avviker hos lærere imellom og med intensjonene til Utdanningsdirektoratet.Nøkkelord:Tolke,erfare,begrep,kroppsøving, læreplan, kvalitativ tilnærming.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectIDR507en_US
dc.titleHvordan erfarer og tolker kroppsøvingslærere ulike begrep i den nye læreplanen? : En kvalitativ studie av kroppsøvingslæreres erfaring av begrep i LK20en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2021 Truls Anthonsenen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330::Idrettspedagogikk og -psykologi: 333en_US
dc.source.pagenumber88en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal