Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohansen, Ingvill Marie
dc.date.accessioned2021-10-12T12:14:50Z
dc.date.available2021-10-12T12:14:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationJohansen, I.M. (2021) De første kvinnelige tannlegene i Norge 1872-1920 (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2789323
dc.descriptionMaster's thesis in History (HI500)en_US
dc.description.abstractI desember 1872 tok Petra Lie som Norges første kvinne tannlegeeksamen i Norge. Dette var oppsiktsvekkende da få profesjoner utenfor husholdningen og tradisjonelle «kvinneyrker» var tilgjengelige for kvinner før 1870-årene. Fra 1872 til 1920 hadde antallet kvinnelige tannleger økt betraktelig og skiller seg dermed ut fra andre middelklasseyrker i samme periode. Ikke minst ble kvinner forholdsvis tidlig inkludert i Den norske tandlægeforening, med innlemmelsen av første kvinnelige ordinære medlem i 1888 og første kvinne innvalgt i sentralstyret i 1895.1Dette omfatter en periode hvor andelen av enslige kvinner i samfunnet var stor, og flere kvinner enn tidligere hadde behov for et levebrød. Tannlegeyrket er ett av de tidligste yrkene som åpnet for kvinner i siste halvdel av 1800-tallet og starten av 1900-tallet. Formålet med oppgaven er å belyse de kvinnelige tannlegenes inntreden i tannlegeprofesjonen og offentligheten, og hvordan dette er sammenlignet med andre yrker. Min hovedproblemstilling er: Hva kan forklare at kvinner fikk større innpass i tannlegeyrket enn i mange andre middelklasseyrker i perioden frem til 1920?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectHI500en_US
dc.titleDe første kvinnelige tannlegene i Norge 1872-1920en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2021 Ingvill Marie Johansenen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Kvinnehistorie: 073en_US
dc.source.pagenumber129en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal