Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Kristine
dc.date.accessioned2021-02-10T08:22:48Z
dc.date.available2021-02-10T08:22:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationJohnsen, K. (2020) Forsoning i Sosialt Arbeid. (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2727065
dc.descriptionMaster's thesis in Sociology and social work (ME522)en_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse av6 sosialarbeidere og deres forsoningserfaringer og forsoningsforståelser i det sosiale arbeidet. Oppgavens problemstillinger: «Hvilke erfaringer har hatt betydning for sosialarbeideres forståelse av forsoning»? Kvalitativ intervju av 4 enkelt informanter og et fokusgruppeintervju med to deltakere(informanter) utgjør oppgavens empiri. Sosialarbeiderne har arbeidserfaring fra forskjellige velferdstjenester og brukergrupper med noe ulikt fokusområde. Når det gjelder mastergradens analyser utgjør tidligere forskning på området, forsoningsteori (teori om forsoning), etikk (tillitsteori) og teori om å forstå oss selv til sammen de teoriene empirien tolkes i lys av, samt trekkes det i de konkrete analysene også veksler på noen andre teoretiske bidrag. Funnene grupperes i tre hovedkategorier: Sosialarbeideres møte med forsoning, forsoningens ringvirkninger, sosialarbeideres forståelse av forsoning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectME522en_US
dc.titleForsoning i Sosialt Arbeiden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2020 Kristine Johnsenen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.source.pagenumber130en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal