Show simple item record

dc.contributor.authorHjelmeland, Silje
dc.date.accessioned2021-02-09T09:17:46Z
dc.date.available2021-02-09T09:17:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHjelmeland, S. (2020) Sosiale medier og agendasetting : En studie av hvordan sosiale medier påvirker agendasetting i politiske beslutningsprosesser. (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2726792
dc.descriptionMaster's thesis in Political science and management (ME502)en_US
dc.description.abstractDenne studien undersøker hvordan sosiale medier påvirker agendasetting i politiske beslutningsprosesser. Med Kunstsilosaken som utgangspunkt, er formålet å analysere og diskutere ulike aktørers innflytelse til å påvirke agendasetting i en lokalpolitisk kontekst. Teoretisk benyttes en såkalt utfyllingsstrategi (Roness, 1997), der ulike teoretiske inntak anvendes for å belyse problemstillingen. Agendasettingsteori benyttes som utgangspunkt for å undersøke hvem som har fungert som sentrale aktører, samt hvilke hendelser som har ført til at saken settes på agendaen. Teori om «framing» bidrar med å belyse hvordan saken fremstilles av involverte aktører. I tillegg innlemmes teori om sosiale medier som politisk kommunikasjonsplattform, med den hensikt å forklare hvordan det offentlige ordskiftet påvirkes som følge av fremveksten av en ny type aktører. Studien baseres på et kvalitativt design der forskningsstrategien er casesentrert. Datamaterialet er todelt og består av 15 utvalgte medieoppslag om saken hentet fra det digitale nyhetsarkivet Atekst, samt data innhentet fra intervjuer av syv nøkkelinformanter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectME502en_US
dc.titleSosiale medier og agendasetting : En studie av hvordan sosiale medier påvirker agendasetting i politiske beslutningsprosesseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2020 Silje Hjelmelanden_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310en_US
dc.source.pagenumber91en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal