Show simple item record

dc.contributor.authorGrønseth, Ingrid Viola Lund
dc.date.accessioned2020-10-22T10:42:15Z
dc.date.available2020-10-22T10:42:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationGrønseth, I. V. L. (2020) En ekstremist mindre : Skolen som forebyggende arena mot radikalisering og voldelig ekstremisme – både i og utenfor klasserommet (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684440
dc.descriptionMaster's thesis in Social science (SV505)en_US
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i skolen. Målet er å frambringe generell kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme som fenomen, og undersøke hvordan man kan forebygge kriminalitet og terrorisme med fokus på skolen som en forebyggende arena mot nettopp radikalisering og ekstremisering. Oppgaven er en kvantitativ studie av elevers kunnskaper, opplevelser og erfaringer på seks områder; klassemiljø og trivsel, hatefulle ytringer på skolen, demokratiopplæring og demokratisk dannelse i samfunnsfag, uenighetsfellesskap, kildekritikk og kritisk tenkning, og til sist deres opplevelse av deltakelse på Holocaust-dagen på Arkivet i Kristiansand. Undersøkelsen er rettet mot elever på ungdomstrinnet og i videregående skole i Agder. Både primær- og sekundærdata er benyttet for å belyse oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål. De seks områdene har sitt utgangspunkt i en egenutviklet modell som er utarbeidet på bakgrunn av oppgavens teoretiske rammeverk. Modellen ligner en blomst med seks «kronblader» og gir en oversikt over hva teori og forskning sier er viktig for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i skolen. Det er altså disse seks områdene som danner rammene for analysen og drøftingen. En gjennomgang av eksisterende litteratur og forskning om radikalisering, ekstremisme og forebygging generelt viser at ungdom spesielt er sårbare for radikalisering, og at skolen kan være en sentral aktør for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme ved blant annet å etablere og videreutvikle elevers normative barrierer mot kriminelle handlinger og aksept for vold. Dette forutsetter at vi har faglige trygge og modige lærere som tør å åpne opp for kontroversielle temaer og diskusjoner i undervisningen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSV505en_US
dc.titleEn ekstremist mindre : Skolen som forebyggende arena mot radikalisering og voldelig ekstremisme – både i og utenfor klasserommeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2020 Ingrid Viola Lund Grønsethen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.source.pagenumber77en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal