Show simple item record

dc.contributor.authorBjørgum, Jon Martin
dc.date.accessioned2020-10-22T09:46:22Z
dc.date.available2020-10-22T09:46:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBjørgum, J. M. (2020) Altomfattende, altinngripende og altoppslukende? : En kvalitativ studie av livssyn og forholdet til religion hos ledelsen i Den nordiske motstandsbevegelsen (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684417
dc.descriptionMaster's thesis in Social science (SV505)en_US
dc.description.abstractI dette prosjektet har jeg undersøkt livssynet hos Den nordiske motstandsbevegelsen, deres forhold til religion og hvilket romledelsen gir for medlemmers tros- og religionsutøvelse. Ved bruk av dokumentanalyse av tekster og podkaster, som ligger tilgjengelig på nettsidene til organisasjonen, samt e-postintervju med ledelsen, har jeg samlet inn et datamateriale for å kunne si noe om disse sidene av bevegelsen. Livssynet hos Den nordiske motstandsbevegelsen velger jeg å beskrive som altomfattende, altinngripende og altoppslukende. Nasjonalsosialismen, som er organisasjonens livssyn, beskrives av ledelsen som et komplett verdensbilde, som har svaret på alle menneskers problem og de store spørsmålene. Det kan møte menneskets behov, både åndelig og materielt. Naturen ses på som skaper av alt, og gir mennesket klare retningslinjer for livet, gjennom det bevegelsen beskriver som naturlover. Naturlovene forstås av organisasjonen, både som fysiske lover i naturen og som moralske lover. Felles er at naturen sanksjonerer de som bryter lovene. Den nordiske motstandsbevegelsens fremst mål er å bevare det nordiske folk og dets unike ferdigheter og egenskaper. Dette skjer ved å holde naturlovene, som også ligger naturlig i det nordiske mennesket. Fellesskapet settes over individet, samtidig som organisasjonen lover at nasjonalsosialismen er godt for det enkelte mennesket.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSV505en_US
dc.titleAltomfattende, altinngripende og altoppslukende? : En kvalitativ studie av livssyn og forholdet til religion hos ledelsen i Den nordiske motstandsbevegelsenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2020 Jon Martin Bjørgumen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150en_US
dc.source.pagenumber132en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal