Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSimonsen, Martha Kristine Sandnes
dc.date.accessioned2020-10-07T08:21:22Z
dc.date.available2020-10-07T08:21:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSimonsen, M. K. S. (2020) Klima i et livsstilperspektiv : En analyse av Instagram-kontoen radicalbroccoli (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681481
dc.descriptionMaster's thesis in Social communication (KOM501)en_US
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvilke sosialsemiotiske og retoriske virkemidler som er benyttet i fremstillingen av en miljøvennlig livsstil, med utgangspunkt i Instagram-kontoen radicalbroccoli. Instagram-kontoen drives av søstrene Anette og Susanne Bastviken, som også står bak bloggen og virksomheten radical broccoli. Visjonen til søstrene er å vise at det å leve miljøvennlig ikke trenger å være synonymt med et kjipt liv, og søstrene ønsker med virksomheten sin å vise hvordan man kan leve miljøvennlig og trendy. Instagram-kontoen kan dateres tilbake til 2015, da det første innlegget ble publisert 21. mars 2015, men alle innleggene i analysen er av nyere tid og ingen er publisert for lengre enn et år tilbake i tid. Etter å ha gjort en kvantitativ innholdsanalyse valgte jeg ut fire innlegg til nærmere undersøkelse. Innleggene representerer det visuelle preget som kontoen helhetlig har, samt at de fremstiller det kommunikative budskapet på en representativ måte. Siden Instagram er en kommunikasjonsplattform som består av modalitetene bilde og tekst, valgte jeg å gjennomføre en multimodal tekstanalyse. Analysen av innleggene er gjort kvalitativt med en holistisk tilnærming. Analysemodellen, med den holistiske tilnærmingen, en sosialsemiotisk og retorisk tilnærming, setter søkelys på de ulike tilnærminger som man finner i teoriene om sosialsemiotikk og retorikk. Her forsøker jeg å finne ut av hva avsender vil få frem, hensikt, ønsket oppnåelse, hvordan avsender forsøker å påvirke. Analysen gir en bredere forståelse for meningsskaping.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectKOM501en_US
dc.titleKlima i et livsstilperspektiv : En analyse av Instagram-kontoen radicalbroccolien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2020 Martha Kristine Sandnes Simonsenen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310en_US
dc.source.pagenumber69en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal