Show simple item record

dc.contributor.authorMeland, Helene Puntervold
dc.date.accessioned2020-10-07T08:01:28Z
dc.date.available2020-10-07T08:01:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMeland, H. P. (2020) Symbolsk samskaping? : Et kritisk perspektiv på samskapingsprosesser i offentlig sektor: En casestudie av Universitetsbyen Grimstad (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681466
dc.descriptionMaster's thesis in Innovation and knowledge development (ME513)en_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven drøfter begrepet samskaping med utgangspunkt i et case fra offentlig sektor. Dette er et tema som det foreløpig er forsket lite på, men som det for øyeblikket er stor interesse for. Offentlig sektor er preget av krysspress, som innebærer at borgere og virksomheter har forventninger til offentlig sektors kvalitet, omfang og effektivitet, samtidig som det er begrensede midler. Som et mulig svar på dette krysspresset, har samskaping i offentlig sektor vokst frem som et nytt fenomen der aktører fra privat sektor og sivilsamfunn inviteres inn i felles arbeidsprosjekter og utveksler kunnskap og ressurser med aktører i offentlig sektor. Formålet med masteroppgaven er å undersøke hvordan samskaping i offentlig sektor fungerer i praksis. Universitetsbyen Grimstad er et samskapingsprosjekt mellom Universitetet i Agder og Grimstad kommune, og brukes som case for denne oppgaven. Masteroppgavens overordnede forskerspørsmål er: Hvordan skjer samskaping i offentlig sektor i praksis? For å besvare det overordnede forskerspørsmålet er det utarbeidet flere delspørsmål; 1) Hvordan involveres aktører i prosessen? 2) Hvordan skjer læringen? og 3) Hvordan ledes prosessen?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectME513en_US
dc.titleSymbolsk samskaping? : Et kritisk perspektiv på samskapingsprosesser i offentlig sektor: En casestudie av Universitetsbyen Grimstaden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2020 Helene Puntervold Melanden_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.source.pagenumber80en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal