Show simple item record

dc.contributor.authorBjørkquist, Ida
dc.date.accessioned2020-10-06T13:11:12Z
dc.date.available2020-10-06T13:11:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBjørkquist, I. (2020) Å dele eller ikke dele? : Twitter som kommunikasjonskanal for akuttmottaket ved Sørlandet sykehus (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681395
dc.descriptionMaster's thesis in Social communication (KOM501)en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven er en tekstanalyse av akuttmottaket ved SSHF sin Twitterkonto, samt intervjuer med personer som er sentrale i produksjonen og bruken av Twitterkontoen. Bakgrunnen for denne oppgaven er usikkerheten rundt personvern og etikk med tanke på deling av anonymisert helseinformasjon om innkomne pasienter etter ulykker. Denne oppgaven ønsker å svare på hvilke utfordringer og muligheter denne Twitterkontoen skaper. Dette gjøres gjennom en triangulering av metodene tekstanalyse og intervju. Til grunn for oppgaven ligger teorier om digitalisering, sosiale medier, strategisk kommunikasjon, etikk og personvern og tekstanalyse. Tekstanalysen ga funn om at Twittermeldingene har sjangertrekk som er typiske forTwittermeldinger og nyheter, samt har en telegramstil kombinert med stiltrekk som teknisk og objektiv stil. Dette har også sammenheng med diskursen som er en medisinsk samt byråkratisk diskurs. Diskursene legger igjen legger føringer for språket og kategoriseringen. Twitter er en kanal med blant annet nyheter og meninger, samt at flere offentlige etater har kontoer. Dette gjør at innholdet på akuttmottakets Twitterkonto passer med resten av innholdet på Twitter. Akuttmottakets konto er allikevel spesiell gjennom bruken av en byråkratisk diskurs med kategorisering.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectKOM501en_US
dc.titleÅ dele eller ikke dele? : Twitter som kommunikasjonskanal for akuttmottaket ved Sørlandet sykehusen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2020 Ida Bjørkquisten_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310en_US
dc.source.pagenumber101en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal