Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorValen, Kristine
dc.date.accessioned2020-10-05T08:18:45Z
dc.date.available2020-10-05T08:18:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationValen, K. (2020) Hva bruker ledere egentlig tiden sin på? : Et observasjonsstudie av ledelse i to barnehager (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681055
dc.descriptionMaster's thesis in Political science and management (ME502)en_US
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven har vært å danne mer kunnskap om hva ledere bruker tiden sin på i en spesiell kontekst. Konteksten er i denne oppgaven «barnehage» .Det finnes et begrenset antall observasjonsstudier av ledere, og min masteroppgave kan bidra til mer kunnskap om hva ledere faktisk bruker tiden sin på i en spesiell kontekst. Problemstilling er: «Hva bruker ledere tiden sin på innenfor den spesielle konteksten, barnehage?» .Studien er kvalitativ hvor data er innhentet gjennom observasjonsstudier av to barnehageledere i to ulike barnehager. Den ene barnehagen er offentlig og den andre er privat.Dette åpner også en mulighet for å studere hvorvidt det er noen forskjeller mellom hva ledere gjør i en privat og en offentlig barnehage. Jeg observerte to lederne i to arbeiderdager hver, hvor observasjonene ble notert i et observasjonsskjema. Gjennomføringen av observasjonene ble gjort på en slik måte at det var mulig å sammenligne med tidligere lignende studier. Mine funn fra observasjonene er at detfinnes likheter i tidsbruken hos de to barnehagelederne. Dersom vi ser på hvilke aktiviteter lederne i de to barnehagene brukte mest tid på er dette administrativt arbeid og møter. Begge lederne brukte liten eller ingen tid sammen med de ansatte hvor uformell prat oppstod, og ingen av lederne brukte tid sammen med barna. Begge lederne brukte store deler av sin tid sammen med ansatte plassert under seg selv, altså nedover i organisasjonen. Det var som oftest lederen selv som tok initiativ til disse aktivitetene. Når det gjelder sted for aktivitetene brukte begge lederne mest tid på sitt eget kontor.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectME502en_US
dc.titleHva bruker ledere egentlig tiden sin på? : Et observasjonsstudie av ledelse i to barnehageren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2020 Kristine Valenen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.source.pagenumber57en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal