Show simple item record

dc.contributor.authorThunshelle, Ane
dc.date.accessioned2020-10-05T07:59:13Z
dc.date.available2020-10-05T07:59:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationThunshelle, A. (2020) Hva har jobbkrav og ressurser å si for lederes sykefravær? (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681049
dc.descriptionMaster's thesis in Political science and management (ME502)en_US
dc.description.abstractSykefravær er et komplekst fenomen som rammer de fleste organisasjoner i mindre eller større grad, ofte det sistnevnte. Årsaker til sykefravær knyttes til ulike, om enn relaterte forklaringer, og det interessante i denne sammenheng er forklaringer på sykefravær. Studien er myntet på ledere i virksomheter med ti eller flere ansatte, der 1716 virksomheter deltok i undersøkelsen. Snarere ble det mottatt utfylte spørreskjema fra 2910 personer –tilsvarende en responsrate på 71 %. Siktemålet med studien er å finne hvilke jobbkrav og stillingsressurser som kan forklare lederes sykefravær, med utgangspunkt i studiens teoretiske innfallsvinkel–JD-R-teorien. Ettersom det var tilnærmet ingen forskning på lederes sykefravær med utgangspunkt i jobbkrav og stillingsressurser, ble det i første instans gjennomført et systematisk litteraturreview. Det systematiske litteraturreviewet bidro til kunnskap om forholdet mellom jobbkrav, stillingsressurser og sykefravær, der essensielle avveininger og oppklarende resultater ble belyst. Således har forklaringene representert ved de ulike studiene dannet fundamentet for utforming av hypotesene. De sentrale hypotesene baseres henholdsvis på en forventning om at jobbkrav har en direkte positiv effekt på sykefravær, mens stillingsressurser har en negativ effekt på sykefravær, som modererer effektene av jobbkrav på sykefravær. Følgelig testes de nevnte relasjoner i interaksjonsmodellen som er fundamentet for studien. Resultatene avslører i grove trekk at både jobbkrav og stillingsressurser har en effekt på sykefravær, selv om effektene ikke er like sterke som antatt –antakelserbasert på litteraturgjennomgangen. Interaksjonseffekter blir ikke funnet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectME502en_US
dc.titleHva har jobbkrav og ressurser å si for lederes sykefravær?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2020 Ane Thunshelleen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Sosial- og arbeidspsykologi: 263en_US
dc.source.pagenumber95en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal