Show simple item record

dc.contributor.authorKvam, Susann
dc.date.accessioned2020-10-02T11:38:34Z
dc.date.available2020-10-02T11:38:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKvam, S. (2020) Kvinners vei til toppen – muligheter og hindringer : En narrativ analyse av kvinnelige topplederes karriereberetninger (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2680932
dc.descriptionMaster's thesis in Political science and management (ME502)en_US
dc.description.abstractDagens samfunn har kommet langt i forhold til likestilling mellom kjønnene, men man ser fortsatt utfordringer. Kvinner er i en særskilt dårlig posisjon når det kommer til topplederstillinger, som gjerne besittes av menn på historisk basis. Denne oppgaven er en kvalitativ studie av kvinnelige toppledere i offentlig sektor med fokus på subjektive erfaringer og fortellinger om karrierevei og lederutøvelser. Studien tar sikte på å besvare problemstillingen; Hvilke muligheter og hindringer møter kvinner i offentlig sektor på sin vei til toppledelse? Det teoretiske grunnlaget for undersøkelsen legger vekt på forskjeller og likheter mellom kjønnene, og hvilke diskurser som foreligger om nettopp kjønn. Ulike aspekter ved karriere er også involvert for å få en bedre forståelse for hva som teoretisk må til for å nå toppen. Analysene er gjennomført ved hjelp av narrativ analysestrategi. Studien har vist at kvinnelige toppledere ikke nødvendigvis anser kjønn som noe som har betydning for lederutøvelsen, men samtidig er dagens toppledere generelt opptatt av likestilling mellom kjønnene. Det legges stadig mer vekt på ferdigheter og kompetanse, og det viser seg at kvinnenes utdanning har betydning for hvor langt de når. I tillegg ser man at det er fullt mulig å kombinere familieliv med en karriere dersom man legger til rette for dette, og ønsker det nok.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectME502en_US
dc.titleKvinners vei til toppen – muligheter og hindringer : En narrativ analyse av kvinnelige topplederes karriereberetningeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2020 Susann Kvamen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Kvinne- og kjønnsstudier: 370en_US
dc.source.pagenumber67en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal