Show simple item record

dc.contributor.authorHandegard, Jacob Haugmoen
dc.date.accessioned2020-10-02T11:33:12Z
dc.date.available2020-10-02T11:33:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHandegard, J. H. (2020) Her kjem ho, den rasande elva : Hvilken innvirkning har kraftbransjens omgivelser på det enkelte kraftselskap, og hvordan forholder kraftselskap seg til endringer i sine omgivelser? - En casestudie av Agder Energi (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2680922
dc.descriptionMaster's thesis in Political science and management (ME502)en_US
dc.description.abstractMed denne figuren forsøker jeg å vise til de viktigste funnene i min oppgave. Omgivelsene til Agder Energi består av blant annet reguleringer og lover, prisnivå på kraft, forhold til eiere og en rekke andre faktorer som kan endre seg. De viktigste funnene i min oppgave er at omgivelsene til Agder Energi virker ulikt inn på ulike deler av virksomheten, videre arbeides det med å håndtere endringer langs to ulike spor. Monopolvirksomheten som omhandler drift av det regionale strømnettet, er regulert på et annet vis enn den markedsutsatte driften. Kraftbransjen er tett regulert og det får konsekvenser for den enkelte organisasjon. Blant annet er det krav til at ulike deler av samme konsern skal holdesatskilt som følge av krav om selskapsmessig og funksjonelt skille. Videre er det strenge krav til hvor stort innslag man kan ha av privateierskap i selskaper som har ulike typer konsesjoner på produksjon av energi fra vannkraft. Dette stammer fra et ønske om å beholde eierskap til felles ressurser som ble felt ned i lov for over hundreår siden, men fortsatt har konkrete konsekvenser for organisasjoner i kraftbransjen. Hvordan forholder Agder Energi seg til endringer i sine omgivelser? Jeg mener at Agder Energi arbeider langs to spor. For det første arbeides det med å gjøre store og små endringer i egen drift for å være bedre tilpasset de rammevilkårene organisasjonen har for drift. For det andre arbeides det med å påvirke omgivelsene for å sørge for at rammevilkårene blir mer fordelaktige.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectME502en_US
dc.titleHer kjem ho, den rasande elva : Hvilken innvirkning har kraftbransjens omgivelser på det enkelte kraftselskap, og hvordan forholder kraftselskap seg til endringer i sine omgivelser? - En casestudie av Agder Energien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2020 Jacob Haugmoen Handegarden_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.source.pagenumber74en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal