Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEriksen, Maren Songe
dc.date.accessioned2020-09-16T07:41:00Z
dc.date.available2020-09-16T07:41:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationEriksen, M. S. (2020) Innovasjonssystems påvirkning på utvikling og bruk av velferdsteknologi : En casestudie av kommunal hjemmesykepleie (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677968
dc.descriptionMaster's thesis in Innovation and knowledge development (ME513)en_US
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er velferdsteknologi i kommunal helsesektor. Velferdsteknologi kan bidra til å møte ulike utfordringer som norsk offentlig helsesektor står ovenfor, som blant annet består i økende brukergrupper og økende helseutgifter (Finansdepartementet, 2017). Det er dermed nyttig å vite noe om hvordan velferdsteknologi brukes og utvikles, og om hvordan dette skjer i kommunal helsesektor. For å undersøke dette er det utarbeidet et teoretisk forskerspørsmål som er følgende: «Hvordan påvirker innovasjonssystem utviklingen og bruken av velferdsteknologiske løsninger i kommunal hjemmesykepleie?». Utvikling og bruk av velferdsteknologi blir i denne oppgaven sett på som en innovasjonsprosess. Innovasjonssystem brukes her i bred forstand, slik at det inkluderer faktorer for innovasjon både iog utenfor organisasjonen. Masteroppgaven bruker eksisterende teorier om sektorielle innovasjonssystem, innovasjonskapabiliteter i offentlig tjenesteyting og kultur, og har sammenfattetdisse i et eget analytisk rammeverksom er lagt til grunn for innhenting og analyse av empiri. For å besvare forskerspørsmålet har det blitt gjennomført en casestudie av hjemmesykepleien i Arendal kommune, og følgende epiriske forskerspørsmål er formulert: «Hvordan påvirker innovasjonssystem utviklingen og bruken av velferdsteknologiske løsninger i hjemmesykepleien i Arendal kommune?». Empirien er innhentet gjennom semi-strukturerte intervju og observasjoner, og deretter analysert og drøftet i henhold til det analytiske rammeverket.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectME513en_US
dc.titleInnovasjonssystems påvirkning på utvikling og bruk av velferdsteknologi : En casestudie av kommunal hjemmesykepleieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2020 Maren Songe Eriksenen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550en_US
dc.source.pagenumber92en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal