Show simple item record

dc.contributor.authorHenanger, Tobias Johansen
dc.date.accessioned2020-03-18T12:00:53Z
dc.date.available2020-03-18T12:00:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647394
dc.descriptionMasteroppgave religion REL501 - Universitetet i Agder 2019en_US
dc.description.abstractI dennemasteroppgaven rettes fokusetmot etikk i fotball, der målet var å undersøke hvordan fotballspillere og trenere tenker om etiske dilemmaer iulike konkrete situasjoner ifotballkamper. Utgangspunktet for valg av temafor masteroppgaven låi en genuin interesse for fotball, samt et ønske om å sette seg nærmere inn i en mulig fremtidig fotballtrenerrolle. Problemstillingen i masteroppgaven skulle besvares gjennomdisse to forskningsspørsmålene:1.Hvordan tenker trenere om etiske dilemmaer knyttet til ”pushing” av skadde spillere og holdninger til regelbruddi fotball?2.Hvordan oppfatter spillerne tidligere trenere i forhold til etiske dilemmaer om ”pushing” av skadde spillere og holdninger til regelbruddi fotball?For å undersøke disse spørsmålene videre ble det gjennomført fire kvalitative intervjuer med både fotballtrenere og fotballspillere. I analysekapitlet ses funnene i intervjuene opp mot etisk teori og tidligere forskning, samt en sammenligning med hvilke funn som Lars Tore Ødegård har gjort om profesjonelle feil, filming og tilsiktet hands i sinmasteroppgave: ”Umoralsk? Nei, søren ta. Det er fotball!”Gjennom analysen av intervjuene ble det funnet fire trenertypologier. Disse besto avkynikeren, bedreviteren, rollemodellen og treneren som var etisk midt imellom. Kynikeren var treneren som prioriterteresultater, mens rollemodellen vartreneren som analyserer dilemmaet ut i fra et samfunnsperspektiv. Bedreviteren er treneren som menteat han vet bedre enn spilleren hva som er best. Treneren som varetiskmidt i mellom, var usikker på om han prioriterteresultater eller etikk. Sammenligningen med Lars Tore Ødegårds masteroppgave viste mange likheter. For eksempel fremhevetbegges informanter at filming var moralsk verre enn profesjonelle feil. Det var også en utbredt oppfatning om at de fleste trenere prioriterer resultater som viktigere enn etikk. Dette var noe Ødegårds informanter uttrykte mer entydig, enn mine informanter(Ødegård, 2012, s. 63-68).En av mine trenerinformanter skilte seg her ut ved å analysere dilemmaene ut fra et samfunnsperspektiv. Han mente at spillere og trenere på et toppnivå varmoralsk forbilder for barn og unge, og at man derfor må utøve respekt for regelverket i fotball. Dette var funn som ikke Ødegård gjorde i sin undersøkelse.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectREL501en_US
dc.titleDet handler om respekt, ikke sant? : Om hvordan fotballtrenere- og spillere tenker om etiske dilemmaer i fotballen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Filosofiske fag: 160::Etikk: 164en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330en_US
dc.source.pagenumber69 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal