Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlsen, Marius Njerve
dc.date.accessioned2019-10-08T10:33:12Z
dc.date.available2019-10-08T10:33:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620845
dc.descriptionMasteroppgave offentlig politikk og ledelse ME502 - Universitetet i Agder 2019nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven er en komparativ casestudie av Lister Oppvekstnettverk og Østre AgderOppvekstforum. Oppgaven undersøker om organisering av et nettverkssamarbeid påvirker opplevd effekt blant nettverksdeltakere, hvor effektivitet vurderes ut fra Sørensen & Torfing (2009) sine effektivitetskriterier (Røiseland & Vabo, 2016, s. 158-159). Resultatet etter 14 intervjuer er at Lister Oppvekstnettverkog Østre Agder Oppvekstforum oppleves som like effektivenettverkssamarbeid. Oppsummert viser oppgaven at et oppvekstnettverk medorganisering av ledelse i form av en nettverksadministrasjon og en administrativ kapasitet i form av en koordinator ikke er mer effektivt sammenlignet med et oppvekstnettverk med delt ledelse og uten en koordinator (Røiseland & Vabo, 2016, s. 85; Zyzak, 2017, s. 256-257; Provan & Milward, 2001, s. 418).En årsak til at Lister Oppvekstnettverk og Østre Agder Oppvekstforum oppleves som like effektive nettverksamarbeid, er at begge oppvekstnettverk kjennetegnes av høye nivåer av tillit, enighet og samlede ressurser (Edelenbos & Klijn, 2007, s. 29; Jacobsen, 2014, s. 62-63, 74). Sett i sammenheng med nettverkenes effekt eller effektivitet, er dette forhold som kan forklare hvorfor oppvekstnettverkene oppleves som like effektive. Tillitsfulle relasjoner, stor eller bred enighet og mye ressurser tilgjengelig kan dermedutgjøre en substitutt til organisering.Østre Agder Oppvekstforum er likevel et mer bærekraftig eller levedyktig nettverk, sammenlignet med Lister Oppvekstnettverk, nettopp på grunn avtilstedeværelsen av en egen nettverksadministrasjon (Provan & Milward, 2001, s. 417-419). I den sammenheng viser oppgavenat det er behovfor et syvende effektivitetskriterium som omhandler sårbarheten, levedyktigheten eller bærekraften til et nettverkssamarbeid. Behovet for et syvende kriterium må sees i sammenheng med at oppvekstnettverkene utgjør eller representerer sekundærstrukturer, sammenlignet med nettverksdeltakernes egne kommuner som utgjør deres primærstrukturer (Egeberg & Trondal, 2018, s. 11).I tillegg kan kommunestørrelse forklare variasjoner i effekter av oppvekstnettverkene.Både store og små kommuner i Lister Oppvekstnettverk og Østre Agder Oppvekstforum opplever effekter av å delta, men det er de mindre kommunene som er mest avhengige av eller har størst nytte av et oppvekstnettverk(Jacobsen, 2014, s. 75).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectME502nb_NO
dc.titleEffekten av nettverkssamarbeid : Hvordan påvirker organisering av nettverk deres effektivitet? En komparativ casestudie av Lister Oppvekstnettverk og Østre Agder Oppvekstforumnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber93 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal