Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAglen, Camilla Flåt
dc.date.accessioned2019-01-11T10:40:18Z
dc.date.available2019-01-11T10:40:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2580316
dc.descriptionMasteroppgave offentlig politikk og ledelse ME502 - Universitetet i Agder 2018nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker sosial kapital sin effekt på bosettingsvilje og integrering av flyktninger i norske kommuner. Formålet med studien er todelt. For det første gjør den det mulig å undersøke sosial kapitalog teste fenomenets positive virkninger på samfunnsnivå. For det andre tar den sikte på å gi ny empirisk innsikt ihva som påvirker bosettingsviljen og integreringsevnen i norske kommuner, to områder som er undersøkt av en rekke forskere men hvor det fremdeles er behov for mer kunnskap. Oppgaveninkluderer filantropi som indikator på sosial kapital, og fokuserer dermed i hovedsak på den brobyggendedimensjonen ved sosial kapital. Med utgangspunkt i registerdata på kommunenivå benyttes multivariate regresjonsanalyser for å finne ut hvorvidt sosial kapital bidrar til å forklare variasjonen i bosettingsvilje og graden av integrering i norske kommuner. Analysene viser at brobyggende sosial kapital har en positiv effekt på bosettingsvilje. Bosettingsvilje er politisk bestemt gjennom kommunestyrets vedtak om bosetting, og partiene i kommunestyrene må ta hensyn til folkemeningene når antall flyktninger som skal bosettes i kommunen vedtas.Dermed kan befolkningens brobyggende holdninger knyttes direkte til kommunestyrets vedtak om bosetting. Graden av integrering ser derimot ikke ut til å påvirkes av kommunenes beholdning av brobyggende sosial kapital, og for å finne ut hvorvidt andre dimensjoner ved sosial kapital i større grad kan bidra til å forklare variasjonen i kommunenes integreringsevne er det behov for mer forskning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectME502nb_NO
dc.titleBosetting og integrering av flyktninger i norske kommuner- Hvilken effekt har sosial kapital?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber80 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal