Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLyngroth, Simen
dc.date.accessioned2017-10-11T08:02:43Z
dc.date.available2017-10-11T08:02:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459537
dc.descriptionMasteroppgave rytmisk musikk MUR500 - Universitetet i Agder 2017nb_NO
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er tostemt sang mellom mann og kvinne. Jeg har undersøkt om vokalisters stemmeutformingsvalg kan påvirke lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. Stemmeutformingsvalg er et selvlaget begrep som bygger på Cathrine Sadolins kategorisering av stemmelyder. Denne kategoriseringen beskriver hun i Complete vocal technique. Summen av valgene en vokalist tar kan beskrives som vokalistens stemmekarakteristikk eller stemmelyd. Hensikten med oppgaven var å undersøke hva som fører til at lyttere kan ha forskjellige oppfatninger av hvilken stemme som klinger fremst i lydbildet når to vokalister synger tostemt, med tilnærmet likt volum. Jeg tror det finnes mange musikalske faktorer som kan påvirke lytternes oppfatninger, og i denne oppgaven undersøkte jeg hvorvidt faktorer tilknyttet dannelsen av vokalisters stemmelyd kunne påvirke lytternes oppfatninger. I arbeidet med oppgaven brukte jeg fire relevante låteksempler. Som metoder for oppgaven brukte jeg spørreundersøkelse og auditive analyser. Spørreundersøkelsen ble gjennomført for å undersøke hvilke stemmer respondentene oppfattet som fremst i lydbildet i de valgte låteksemplene. De auditive analysene ble gjennomført for å kunne beskrive vokalistenes stemmeutformingsvalg i de valgte låteksemplene. Min antagelse var at noen valg ville føre til at stemmen ble kamuflert i lydbildet, mens andre valg ville føre til at stemmen ble fremhevet i lydbildet. Resultatene viste at vokalistenes stemmeutformingsvalg ikke hadde hatt en direkte påvirkning på hvordan respondentene oppfattet stemmenes plasseringer i lydbildet. Min antagelse stemte dermed ikke. Vokalistenes stemmeutformingsvalg så likevel ut til å kunne ha hatt en indirekte påvirkning på respondentenes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. Når vokalistenes valg var forskjellige, hadde respondentene svært forskjellige oppfatninger av hvilken stemme som var fremst i lydbildet. En mulig forklaring på dette er at vokalistenes egenart og særpreg blir tydeligere dersom valgene er forskjellige. Når valgene er forskjellige tilnærmer ikke vokalistene seg hverandres stemmelyd for å oppnå samklang. Når vokalistenes valg var like, oppfattet et flertall av respondentene én av stemmene som fremst i lydbildet. I disse låteksemplene kan vokalistenes egenart og særpreg ha blitt nedprioritert til fordel for samklang. Det er også mulig at andre musikalske faktorer hadde en påvirkning på hvordan lytterne oppfattet stemmenes plasseringer i lydbildet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectMUR500nb_NO
dc.titleTostemt sang mellom mann og kvinne : En studie av hvorvidt vokalisters stemmeutformingsvalg kan påvirke lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkteori: 112nb_NO
dc.source.pagenumber71 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal