Show simple item record

dc.contributor.authorKasprzyk, Natalia
dc.date.accessioned2017-09-25T12:53:34Z
dc.date.available2017-09-25T12:53:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456575
dc.descriptionMasteroppgave Sosiologi og sosialt arbeid ME522 - Universitetet i Agder 2017nb_NO
dc.description.abstractEtter EU- utvidelsene i 2004 har det vært stadig enklere for borgere da særlig fra Øst- Europa å ta seg arbeid i vest. Polen som den klart primære avsenderlandet har begynt å dominere innvandringen til Norge. Det er først når nedgangstider inntreffer at mange må tilpasse seg ny situasjon, fordi etterspørsel i visse bransjer minker. Denne oppgaven handler om polske arbeidsinnvandreres tilpasningsstrategier til den aktuelle situasjonen på arbeidsmarkedet. Situasjonen preget av nedgangskonjunktur i oljerelaterte næringer og andre bransjer. Oppgaven fokuserer på mannlige polske arbeidsinnvandrere bosatt i Sørvest-Norge, som har familie i Polen og som enten er arbeidsledige eller frykter å bli det. Metoden som er brukt i denne oppgaven er narrativ forskningsintervju. Dette på grunnlag av at jeg var opptatt av de forskjellige fortellingene polske arbeidsinnvandrere fortalte meg i intervjuene. Jeg så etter fortellerens konstruksjon av sitt liv og sine planer om tilpasninger. Oppgavens empiriske grunnlag er basert på 8 intervjuer. Det er fire informanter som har mistet jobb i Norge som er med i studien, og fire informanter som fortsatt er i arbeid. Analysen viser at det er sosiale, institusjonelle og kulturelle forholdene som påvirker deres valg og tilpasninger. Ikke minst de politiske årsakene som er knyttet til misnøye i polsk samfunnsog arbeidsliv og politikk er av betydning. Disse knyttes i oppgaven til motiver bak migrasjonen. I intervjuene kommer det tydelig frem at Polen er en viktig referanseramme som påvirker deres syn på deres fremtidsplaner. Altså konteksten de polske arbeidsinnvandrere forteller sine historier ut fra er betydningsfull for å forstå det helhetlige bildet. I diskusjonen og analysen av datamaterialet argumenteres det (i lys av teori også) for at tilpasningsstrategier til de enkelte polske arbeidsinnvandrere må forstås ut fra deres følelser og syn på seg selv som mannlig forsørger. Basert på informantenes fortellinger er en av mine hovedkonklusjoner i oppgaven ikke uventet at polske arbeidsinnvandrere tilpasser seg nedgangstider ved å søke støtte fra NAV, og deretter returnere til hjemlandet eller søke arbeid i andre land i tilfelle de ikke finner arbeid i Norge. Hva de gjør er imidlertid avhengig av flere aspekter. Det er likevel tydelig at selv om de fleste ønsker å leve sitt liv sammen med familien sin i Polen, så vil forventninger de møter fra andre og mål de selv setter seg bety mer for demnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectME522nb_NO
dc.titleArbeidsinnvandreres tilpasning til den aktuelle situasjonen på arbeidsmarkedet : En studie av polakker i Sørvest-Norgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nb_NO
dc.source.pagenumber120 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal