Show simple item record

dc.contributor.authorMaude, Ingri
dc.date.accessioned2017-09-21T12:47:48Z
dc.date.available2017-09-21T12:47:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456066
dc.descriptionMasteroppgave innovasjon og kunnskapsutvikling ME513 - Universitetet i Agder 2017nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke om det kan påvises forskjeller i innovasjonspraksis mellom tjenestebedrifter som er konkurranseutsatt og tjenestebedrifter som ikke er konkurranseutsatt. Litteratur om tjenesteinnovasjon er fremdeles i en tidlig fase, og det foreligger ingen tidligere studier som tar for seg denne problemstillingen. For å gi innsikt til dette problemet har det derfor blitt tatt utgangspunkt i hvilke faktorer tjenestelitteraturen karakteriserer som «suksessfaktorer» for utvikling av NSD praksis (New Service Development), disse har blitt sammenholdt med hva litteraturen sier om betydningen av konkurranse generelt og for NPD praksis (New Product Development). Med utgangspunkt i denne litteraturen ble det oppstilt fem hypoteser som inneholdt forventninger om sannsynlige forskjeller mellom bedriftene. Det ble tatt utgangspunkt i sammenlignende casestudie og på bakgrunn av dette ble det valgt ut fire tjenestebedrifter som ble ansett å ha relevans for oppgavens tema. Gjennom vurderingen av empirien var det holdepunkter for at tre av hypotesene lot seg bevise, en lot seg ikke bevise, mens det er noe usikkert om den siste hypotesen kan bevises på bakgrunn av innsamlet data. Overordnet viser undersøkelsen at det tilsynelatende foreligger forskjeller i innovasjonspraksis mellom tjenestebedrifter som er konkurranseutsatt og tjenestebedrifter som ikke er konkurranseutsatt. For denne undersøkelsen har det imidlertid ikke blitt tatt hensyn til andre faktorer som kan påvirke innovasjonspraksis, som for eksempel bedriftsstørrelse, næring og forholdet mellom offentlig og privat sektor. Utvalget for denne undersøkelsen er også for snevert til at det vil være mulig å oppstille noen endelig konklusjon om hvilke forskjeller som eksisterer på bakgrunn av konkurransesituasjon. Det vil derfor være opp til videre forskning å oppstille en endelig konklusjon. Formålet for denne oppgaven vil dermed være å ta et første steg mot å etablere en teori for hvilken betydning konkurranse får for innovasjonspraksisen i tjenestebedrifternb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectME513nb_NO
dc.titleForholdet mellom innovasjonspraksis i bedrifter som er konkurranseutsatt og bedrifter som ikke er konkurranseutsattnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumberIV, 73 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal