Show simple item record

dc.contributor.authorJustvik, Jørgen Paschen
dc.date.accessioned2017-09-21T12:38:47Z
dc.date.available2017-09-21T12:38:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456059
dc.descriptionMasteroppgave innovasjon og kunnskapsutvikling ME513 - Universitetet i Agder 2017nb_NO
dc.description.abstractUtforsking og utnytting av kunnskap fremheves som to motstridende prosesser som det er utfordrende for bedrifter å kombinere, balansere og beherske. Bedrifter som evner å dette og dermed oppnår ambideksteritet, kan forvente seg høyere sannsynlighet for å overleve, høyere omsetning og bedre markedsposisjon enn konkurrenter som ikke er ambidekstere. Denne oppgaven undersøker hvordan bedrifter i byggebransjen kan oppnå ambideksteritet, en bransje som har vært preget av lav innovasjonsgrad og tilnærmet stagnerende produktivitet de to siste tiårene. Oppgaven baserer seg på en enkeltcasestudie av den norske byggentreprenøren Kruse Smith A/S, en aktør som har utalte ambisjoner om å lykkes med innovasjon, og som dermed må kunne beherske både utforsking og utnytting av kunnskap. Blant oppgavens sentrale funn er at produktene i byggebransjen er svært komplekse, at mange aktører inngår i prosessene som ligger til grunn for produktene og at det er utfordrende å ta med seg kunnskap fra et prosjekt til det neste. Dette vanskeliggjør utvikling av ambideksteritet, og særlig den prominente rollen som eksterne aktører spiller utfordrer eksisterende teori om hvordan ambideksteritet kan oppnås. Oppgaven skisserer dermed en bedriftsintern og en nettverksbasert løsning på hvordan bedrifter i byggebransjen kan oppnå ambideksteritet: førstnevnte baserer seg på en strukturell tilnærming til ambideksteritet hvor parallelle prosjektstrukturer fungerer som neksus mellom de andre tilnærmingene til ambideksteritet og utforsking og utnytting av kunnskap. Sistnevnte lanserer nettverksstyring som en ny tilnærming til ambideksteritet, som omtales som en relasjonell antecedent, og som blir relevant der hvor bedrifter er avhengige av mange ulike aktører for å oppnå balanse mellom utforsking og utnytting av kunnskap. Oppgaven konkluderer med at bedrifter i byggebransjen som søker å oppnå ambideksteritet må oppnå både bedriftsintern og nettverksbasert ambideksteritet for at full ambideksteritet skal oppnås.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectME513nb_NO
dc.titleUtforsking og utnytting av kunnskap i byggebransjen : mot en relasjonell tilnærming til ambideksteritetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.issueV, 79 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal