Show simple item record

dc.contributor.authorMathisen, Judith
dc.date.accessioned2017-04-06T10:59:29Z
dc.date.available2017-04-06T10:59:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2436982
dc.descriptionMasteroppgave MBA Executive Master of Business administration ORG954 - Universitetet i Agder 2016nb_NO
dc.description.abstractDet er blitt sagt og skrevet mye forskjellig om innføring av ERP-system, eventuelt bytte et gammelt ERP-system med et nyere. Hovedfokus i denne artikkelen dreier seg om innføring av ERP-systemer i små og mellomstore bedrifter (SMB). Noen artikler peker på fordeler ved valg av ferdig hyllevare, mens andre peker på ulempene ved å velge dette og derfor på grunn av det må tilpasse bedriftens prosesser til det nye ERP-systemets prosesser. Noen peker på viktigheten av å ha oversikt over forretningsprosessene, mens andre artikler peker på andre ting som viktige. Jeg har vært med som deltaker i prosjekter i to firma hvor ERP-systemer ble innført: Telenor og Hafslund Nett. Jeg har arbeidet i HERNIS Scan systems som prosjektleder for ordreleveransen og hvor de hadde innført et byttet til et nytt ERP-system et par år tidligere. Jeg beskriver for hvert enkelt prosjekt hva ERP-systemene skulle benyttes til og hvordan resultatet av prosjektene var. I HERNIS ble det samlet inn opplysninger om ERPprosjektet via intervju. I de to andre bedriftene var jeg aktiv prosjektdeltaker ved innføringen av ERP-systemene. Ved å gjøre observasjoner i de 2 ERP-prosjektene hvor jeg var med som henholdsvis teknisk rådgiver i det ene selskapet og testleder i det andre, har jeg sett at de representerer hvert sitt ytterpunkt: ett hvor ERP-prosjektet var vellykket, og ett som hadde store kostnadsoverskridelser, samt ble meget forsinket. Grunnen til at de kan sammenlignes, er at begge var av omtrent samme type: data-innsamling fra flere geografiske punkter, bearbeiding og presentasjon av disse data, samle resultatene i databaser, skifte ut eksisterende data i gamle systemer/databaser med data i et nytt format. Databasene skiftes ofte ut til nye og større systemer, siden bedriften har innsett at man for framtiden må håndtere større mengder data enn før. ERP-prosjektet i HERNIS skiller seg ikke spesielt ut fra de 2 andre hva funksjonalitet angår. Her var jeg prosjektleder av leveranseprosjekter og gjorde utstrakt bruk av ERP-systemet vårt i dette arbeidet. For å kunne sammenligne hva som ble gjort i forbindelse med innføringen av dette systemet, ble den personen som var ansvarlig for at ERP-prosjektet ble innført, intervjuet om selve gjennomføringen. Det er måten prosjektledelsen og prosjektstyringen ble gjennomført i disse 3 ERP-prosjektene som sammenlignes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectORG954nb_NO
dc.titleProsjektledelse og -styring av ERP-system ved Hernis Scan Systems AS, Telenor og Hafslund nettnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240nb_NO
dc.source.pagenumber68 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal