Show simple item record

dc.contributor.authorAgerbo, Kirsten Flaa
dc.date.accessioned2014-09-25T12:08:25Z
dc.date.available2014-09-25T12:08:25Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/221621
dc.descriptionMasteroppgave i velferdsstudier – Universitetet i Agder 2014nb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en undersøkelse av det tverrfaglige samarbeidet i NAV, og studien tar utgangspunkt i ni kvalitative intervju med ansatte i oppfølgingsavdelingen ved NAV Kristiansand. Fokuset i intervjuene har vært å belyse ulike sider ved den tverrfaglige samarbeidsprosessen som kan være med å påvirke nytteaspektet ved det å samarbeide. Videre forsøker oppgaven å synligjøre hvordan de samarbeidende partene anser hverandres arbeidsmetoder og faglige kompetanse. I den anledning forsøker oppgaven å få frem hva de ansatte i oppfølgingsavdelingen legger i begrepet helhetlig oppfølging av brukere, og videre vektlegges hvordan det tverrfaglige samarbeidet kan muliggjøre eller utfordre det å yte et helhetlig tjenestetilbud til barn og unge. Undersøkelsene viser at det tverrfaglige samarbeidet i stor grad blir ansett som en viktig arena hvor de ansatte kan nyttiggjøre seg av de andres erfaring og kunnskap, og samarbeide om tiltak i forhold til ”felles” brukere. Unntaket er ansatte som arbeider innenfor fagområdet økonomisk saksbehandling, og som finner samarbeidet mindre nyttig. Tendenser i datamaterialet peker på at det eksisterer fordommer mot hverandres faglighet og når det gjelder kvaliteten på arbeidet som ytes i forhold til brukere. Nye ansatte inn i organisasjonen NAV er med å utviske forskjellene og bidrar til en mer felles forståelse av hva som kvalitativt anses som godt oppfølgingsarbeid. Et viktig bidrag til en felles faglig plattform, synes å være de barneansvarliges arbeid i forhold til å implementere et helhetlig fokus på barn og unge i møte med den voksne brukeren. Analysen viser blandt annet at en organisasjonsmessig inndeling i ulike fagområder, og en inndeling av statlige og kommunale arbeidsoppgaver hindrer at de ansatte fullt ut kan nyttiggjøre seg av hverandres kompetanse. Videre kan det tyde på at denne inndelingen fungerer som en bremsekloss for utvikling av en mer felles arbeidskultur, og med det en utvikling av felles arbeidsmetoder for oppfølging av brukere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitet i Agder / University of Agdernb_NO
dc.subjectME-509nb_NO
dc.titleTverrfaglig samarbeid i NAV : en kvalitativ studie av muligheter og utfordringer ved det tverrfaglige samarbeidet ved NAV Kristiansandnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242nb_NO
dc.source.pagenumber88 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record