• Flerkulturelle kvinner i arbeidslivet 

      Dar, Sairah (Master thesis, 2015)
      I denne masteroppgaven retter jeg søkelyset mot kvinner med ikke vestlig bakgrunn som har fullført introduksjonsprogrammet for minst 3-5 år siden. Masteroppgaven handler om flerkulturelle kvinner i arbeidslivet. Jeg tar ...