• Norske folkefinansieringskampanjer – en analyse 

      Munim, Ziaul Haque; Berg Franken, Guro; Rykkja, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      Statistikk utarbeidet av Norsk Crowdfunding Forening viser at bruken av fol-kefinansiering blant jobbskapere og etablerere Norge har vært i kontinuerlig sterk vekst over år.1 Derfor er det behov for kunnskap knyttet til ...