Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, John Fredrik Hartmann
dc.date.accessioned2014-04-09T07:48:01Z
dc.date.available2014-04-09T07:48:01Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/194141
dc.descriptionMasteroppgave i offentlig politikk og ledelse- Universitetet i Agder 2013nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å forsøke å avdekke hvorvidt de ansatte ved If Skadesenter for motorvogn privat i Kristiansand og Sarpsborg er ytre, indre eller prososialt motiverte, og hvilken sammenheng dette eventuelt har med ytelsen ved de to skadesentrene. Ressursutnyttelse er et tema som ikke bare er viktig for If Skadeforsikring men også for alle våre moderne organisasjoner i samfunnet. Denne oppgaven tar sikte på å forklare hvordan man kan utnytte en av de største og viktigste ressursene man har tilgjengelig, mennesket. For å kunne studere motivasjon og ytelse i If Skadeforsikring motor privat har jeg valgt å se på tre ulike former for grunnmotivasjon og to ulike former for ytelse. De tre formene av grunnmotivasjon er nevnte ytre, indre og prososial motivasjon. Den første formen for ytelse er opplevd ytelse. Denne ser på respondentenes egen oppfatning av hvordan de yter i forhold til de prestasjonsmål som organisasjoner har satt for dem. Den andre av ytelsesformene går mer direkte inn på den arbeidsinnsatsen som de ansatte utøver og blir derfor i oppgaven omtalt som faktisk ytelse. Denne formen for ytelse er regnet ut som et snitt av resultater på teamnivå og viser til faktiske arbeidsprestasjoner. Selve gjennomføringen av studien ble gjort ved at jeg benyttet meg av en spørreundersøkelse hvor hovedvekten av spørsmålene var hentet fra en tidligere anerkjent og gjennomført studie. Resultatene fra analysen viser at det de ansatte ved de to skadesentrene i hovedsak er motivert av en rimelig høy grad av indre og prososiale forhold. Mens det i ved skadesentret i Kristiansand var indre motivasjon som var viktigst, var det i Sarpsborg prososial motivasjon. Når det kommer til ytelsen ved de to skadesentrene viser resultatene fra analysen at det var prososial motivasjon som var den grunnmotivasjonen som hadde størst innvirkning på ytelsen ved de to skadesentrene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder; University of Agdernb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.subject.classificationME 502
dc.titleMotivasjon og ytelse : en casestudie av to skadesentre i et av nordens største forsikringsselskapnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber65 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record