Now showing items 1-13 of 13

   Subject
   eco-survivalism [1]
   ecology [1]
   Economic Growth [1]
   ecosystems [1]
   ecotourism [1]
   ecovillages [1]
   Employment [1]
   empowerment [1]
   En polarisert og betent debatt preger tematikken omkring det store antallet mennesker som søker seg til Europa og til Norge, på flukt fra krig og fattigdom. Den største flyktningekrisen siden den 2. verdenskrig har bidratt til å bringe den politiske opinionen i Europa stadig lengre mot det populistiske og nasjonalistiske høyre, der vinklingene i all hovedsak handler om utfordringene og problemene som flyktningene bringer med seg. I det som er blitt betegnet som et kappløp mot bunnen, har de europeiske statene igangsatt et svarteperspill, der det kappes om å gjøre seg minst mulig attraktive for flyktningene. Midt i denne krisen er barna de mest sårbare av alle. Hver enkelt av dem har rett til beskyttelse i henhold til Barnekonvensjonen. Flyktningekrisen påvirker opinion også i Norge og hvordan majoritetsbefolkningen tar i mot de som er innvilget opphold her i landet. Migrasjonsforskningen er og har vært preget av de store fortellingene, der innvandring ses i sammenheng med landets utvikling generelt. Graden av suksess eller fiasko blir ofte målt ved å se på flyktningenes tilpasningsevne til statlige og sosiale rammer. I denne oppgaven vil fokus ligge på de små fortellingene; enslige unge flyktningers egne erfaringer i møte med et nytt land. Med utgangspunkt i de unges forhold til organiserte fritidsaktiviteter ønsker jeg å belyse deres egenforståelse av hva som hemmer og fremmer deres integreringsprosess i Norge. [1]
   environment [1]
   environmental [1]
   environmental education [1]
   Ethnic conflict [1]