• Pilotprosjekt for vurdering av samlet påvirkning i Oslofjorden – ytre del 

      Aarflot, Johanna Myrseth; Naustvoll, Lars Johan; Moy, Frithjof Emil; Norderhaug, Kjell Magnus; Berg, Florian; Kvamme, Cecilie; Søvik, Guldborg; Kleiven, Alf Ring; Albretsen, Jon; Freitas, Carla; Thorbjørnsen, Susanna Huneide; Falkenhaug, Tone (Rapport fra havforskningen; 2024-15, Research report, 2024)
      Stor befolkningstetthet, høy menneskelig aktivitet og miljøutfordringer gjør at det er viktig å vurdere menneskelig påvirkning i Oslofjorden samlet. Denne rapporten presenterer en tverrsektoriell fremstilling av samlet ...