Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Jon Audun
dc.date.accessioned2012-11-08T08:14:43Z
dc.date.available2012-11-08T08:14:43Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/139422
dc.descriptionMasteroppgave i samfunnskommunikasjon- Universitetet i Agder, 2012no_NO
dc.description.abstractKilden er et teater- og konserthus i Kristiansand som har fusjonert teater, symfoniorkester og opera inn i en felles organisasjon. Formålet med denne oppgaven er å forstå hvordan Kilden utvikler en felles identitet for hele den nye organisasjonen. Jeg har laget en problemstilling som legger opp til fortolkning og til å bekrefte eller avkrefte en hypotese. I undersøkelsen har jeg derfor benyttet meg av en kvalitativ tilnærming som jeg mener er nødvendig for å tolke og forstå empirien. Jeg har foretatt semistrukturerte intervjuer med fem utvalgte respondenter som har sentrale posisjoner i Kilden. Jeg har delt identitetskonstruksjon inn i tre nivåer, hvor jeg analyserer data fra intervjuene opp mot relevant vitenskapsteori, knyttet til identitetsbegrepet, organisasjoner i endring og relevante samfunnsforhold. Det fremgår i undersøkelsen at det finnes utfordringer i å skulle fusjonere tre eksisterende organisasjoner inn under samme tak. Kilden forebygger at disse utfordringene skal utvikle seg til problemer, ved å ta noen bevisste- og noen kanskje mer ubevisste valg. Ved å legge til rette for de ulike avdelingene og ved å posisjonere seg i samfunnet skaper Kilden et rom for identitetsutvikling i organisasjonen. På den måten ligger det også noen nye utfordringer og muligheter i Kildens fremtid.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder; University of Agderno_NO
dc.subject.classificationKOM 500
dc.title3:1 Veien til Kilden : hvordan tre organisasjoner fusjoneres og skaper en ny felles identitetno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO
dc.source.pagenumber82 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record